Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Αναρμοδιότητα Δημάρχων επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπηρεσιών ΔόμησηςΈγγραφο της Γενικής Διευθύντριας Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής που σχετίζεται με τις παρεμβάσεις Δημάρχων και γενικώς Δημοτικών Αρχών σε ζητήματα αρμοδιότητας Υπηρεσιών Δόμησης παρότι είναι αναρμόδιοι.

οι Δή
μαρχοι δε νομιμοποιούνται να ασκούν, ή και να
επεμβαίνουν
,
στην άσκηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων που αποδίδονται απευθείας εκ του νόμου
στις Υπηρεσίες Δόμησης
.
οι Δή
μαρχοι δε νομιμοποιούνται να ασκούν, ή και να
επεμβαίνουν
,
στην άσκηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων που αποδίδονται απευθείας εκ του νόμου
στις Υπηρεσίες Δόμησης
.οι Δή
μαρχοι δε νομιμοποιούνται να ασκούν, ή και να
επεμβαίνουν
,
στην άσκηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων που αποδίδονται απευθείας εκ του νόμου
στις Υπηρεσίες Δόμησης
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου