Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

H τροπολογία για την πιστοποίηση των ΚΤΕΟ

Με τροπολογία (εδώ) που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημόσιων Έργων και άλλες διατάξεις» αντιμετωπίσθηκε το πρόβλημα με την πιστοποίηση των δημοσίων ΚΤΕΟ.
Σύμφωνα με αυτή (κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)  τα δημόσια ΚΤΕΟ πρέπει να διαπιστευτούν σε 8  μήνες από την έκδοση απόφασης του Υπουργού Μεταφορών:

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Tο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων


Σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και των οργανικών μονάδων του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα. Το παρόν διάταγμα αφορά στην αξιολόγηση των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4024/2011(Α΄ 226) και των οργανικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν, με την επιφύλαξη των ειδικών συστημάτων αξιολόγησης της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (Α’ 14).