Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

H ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
Πύργος     30 Νοεμβρίου 2017      

                 Αριθ. Πρωτ.: 20            


ΠΡΟΣ:
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
email:  info@pomitedy.gr


ΚΟΙΝ.:
1. Μέλη Δ.Σ. Ομοσπονδίας
2. Πρωτοβάθμιους ΣυλλόγουςΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!! Η σχεδιασμένη απαξίωση του κλάδου μας από την κυβέρνηση σε μια σειρά από θέματα ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ !!!


Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με ομόφωνη απόφασή του, καλεί την Ομοσπονδία να προχωρήσει άμεσα σε δυναμικότερη διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος του κλάδου μας, σχετικά με την δημιουργία πόρου, αντίστοιχου με τον πόρο 6 ‰ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου. Είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται επί τόσους μήνες ο εμπαιγμός ενός ολόκληρου κλάδου. Ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι όλα τα κυβερνητικά στελέχη, μας αναγνωρίζουν το απόλυτο δίκιο του αιτήματός μας !!!
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα η αρμόδια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρότι είχε δεσμευτεί δεν φαίνεται να έχει σκοπό να λύσει το θέμα και πλέον έχει παρέλθει κάθε χρονικό περιθώριο ανοχής των συναδέλφων, ΚΑΛΟΥΜΕ την Ομοσπονδία για μια ακόμη φορά να αλλάξει τον τρόπο διεκδίκησης στο θέμα του πόρου. Πίσω από κλειστές πόρτες, με αμφιβόλου προθέσεων και αποτελεσμάτων επισκέψεις σε Υπουργεία, χωρίς κλιμάκωση των αντιδράσεων και των κινητοποιήσεων, δεν πρόκειται ποτέ να λυθεί το θέμα. Ζητούμε την άμεση και χωρίς καθυστερήσεις εφαρμογή των αποφάσεων των συνεδρίου και του Δ.Σ.. Πρέπει να σταματήσουμε πια να επιδεικνύουμε αμυντική στάση που σκοπό έχει μόνο να αποκρούει συνεχώς τα «χτυπήματα» και να βγούμε μπροστά διεκδικώντας τα αυτονόητα.
Ο σύλλογός μας με όλες του τις δυνάμεις, συνεχίζει τον αγώνα του ενάντια στην επιχείρηση απαξίωσης του κλάδου μας και των εργασιακών μας δικαιωμάτων και θα συμμετέχει σε όποια κινητοποίηση αποφασιστεί από την Ομοσπονδία προκειμένου να δημιουργηθεί πόρος για τους Μηχανικούς ΤΕ.
Επιπλέον καλούμε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να μην λειτουργεί ως παραταξιακός εκπρόσωπος και να μην κάνει κατάχρηση του θεσμικού του ρόλου.  Στο συνδικαλιστικό κίνημα τα θεσμικά όργανα οφείλουν να εκπροσωπούν όλους τους συναδέλφους, οτιδήποτε διαφορετικό δεν είναι αποδεκτό.
Στις εποχές που διανύουμε το ζητούμενο είναι η αγωνιστική δράση, η διαρκής παρέμβαση σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, η υπεράσπιση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και όχι οι συνδικαλιστικές συμπεριφορές.                                                                        Για το Δ.Σ.
                           Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας     


                    Θεόδωρος Τσίπας                                              Έλενα Περιστεροπούλου

            Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                      Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας - ΄Εγγραφο προς το Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου ΠύργουΠληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,
      Πύργος    13 Οκτωβρίου 2017      
 τηλ.: 2621363703, 6974725957

                           Αριθ. Πρωτ.:  12
                   ΠΡΟΣ:
κ. Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου 
Ηλείας 

ΘΕΜΑ  : Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

  Ο Σύλλογός μας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ηλείας και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ).
Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι ξεκίνησε η αρμόδια επιτροπή τη διαδικασία επεξεργασίας και διαμόρφωσης του Νέου Οργανισμού  του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας και με το παρόν έγγραφο σας καταθέτουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας σχετικά με το θέμα.
Η τροποποίηση του οργανισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4369/2016, Άρθρο 29 (Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων) ο οποίος δε διαχωρίζει και αντιμετωπίζει ισότιμα, όπως και προγενέστεροί του νόμοι, τους υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε και προβλέπει ότι οι υπάλληλοι ΤΕ κατηγορίας:
·         Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.
·         Επιλέγονται για θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.
Επίσης, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις του ΣΤΕ (256/2010 και 233/2010) ο όρος «εν ελλείψη» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την ΤΕ κατηγορία. Μάλιστα αντίστοιχο θέμα αντιμετωπίστηκε στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων με το Νόμο 4272/2014 (ΦΕΚ 145/11-07-2014), άρθ. 26 όπου αναφέρεται ρητά ότι στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μέχρι την εφαρμογή των υπό κατάρτιση οργανισμών, εφαρμόζονται τα κάτωθι: “Για τις θέσεις ευθύνης  όλων των οργανικών μονάδων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, για τις οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών.” (παρ. 2).

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω ζητούμε στο νέο Οργανισμό, να προβλέπεται ότι για τις θέσεις Προϊσταμένων όλων των Οργανικών Μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, δυνατότητα κρίσης να έχουν οι Μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ, όπου το γνωστικό αντικείμενο το επιβάλλει.
Σας γνωρίζουμε την πρόθεση του Συλλόγου μας, για άμεση και συνεχή συνεργασία τόσο με εσάς όσο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπηρετώντας έναν κοινό στόχο, αυτόν της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών. Παρακαλούμε, εφόσον το θεωρείτε σκόπιμο, όπως καθοριστεί συνάντηση μαζί σας για να σας ενημερώσουμε και να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας.


                                                                        Για το Δ.Σ.
                           Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας     


                    Θεόδωρος Τσίπας                                              Έλενα Περιστεροπούλου


            Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                      Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.