Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Πόρος επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τους Μηχανικούς ΤΕ του Δημόσιου Τομέα


Πύργος      8  Μαΐου 2017      

Αριθ. Πρωτ.: 5           


ΠΡΟΣ:
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΚΟΙΝ.:
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
email:  info@pomitedy.gr


ΘΕΜΑ:
Πόρος  επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τους  Μηχανικούς ΤΕ του Δημόσιου Τομέα
  ΣΧΕΤ :         Το υπ’ αριθμ. 29/7-9-2016 έγγραφο του Συλλόγου μας

κ.  Υπουργέ,
Μετά από έξι μήνες άκαρπων προσπαθειών, πολλών δεσμεύσεων, συνεχών υποσχέσεων και παλινωδιών, σχετικά με την δημιουργία πόρου και για τους Μηχανικούς Τ.Ε. του Δημοσίου, αντίστοιχου με τον πόρο 6 ‰ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου που θεσπίστηκε με τον Ν.4412/2016, σας ζητούμε  να  προχωρήσετε άμεσα στην οριστική διευθέτηση του θέματος.
Σε κάθε περίπτωση, η μη ανάληψη μέχρι σήμερα πρωτοβουλιών με τις εργοληπτικές ενώσεις και την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., ώστε νομοθετικά να δημιουργηθεί πόρος για τους Μηχανικούς ΤΕ του Δημοσίου, αποτελεί εμπαιγμό για έναν ολόκληρο κλάδο. Έναν κλάδο, οι υπάλληλοι του οποίου με την προσφορά τους, το έργο τους και την υπερπροσπάθειά τους, κρατούν όρθιες τις υποστελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου, μαζί με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
κ. Υπουργέ,
Τα περιθώρια υπομονής έχουν στενέψει πάρα πολύ και η δυναμική διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος του κλάδου μας, είναι μονόδρομος πλέον. Αποτελεί υποχρέωση σας, η  υλοποίηση όλων εκείνων των ενεργειών που απαιτούνται για την δημιουργία πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων για τους Μηχανικούς ΤΕ του Δημοσίου, ώστε να αποκατασταθούν οι ισορροπίες, να αρθεί το αίσθημα αδικίας και να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών με κλίμα ηρεμίας και συνεργασίας και αξιοποίησης όλων των στελεχών.

                                                                             Για το Δ.Σ. 
                           Ο Πρόεδρος                                                                           Η Γεν. Γραμματέας                                                              
  
                     Θεόδωρος Τσίπας                                                                     Έλενα Περιστεροπούλου       
             Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                                           Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Διεκδίκηση πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τους Μηχανικούς ΤΕ του Δημόσιου ΤομέαΤην Παρασκευή 5-5-2017 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και με ομόφωνη απόφασή του, σας καλεί να προχωρήσετε άμεσα σε δυναμική διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος του κλάδου μας, σχετικά με την δημιουργία πόρου, αντίστοιχου με τον πόρο 6 ‰ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου, με κλιμάκωση των αντιδράσεων και των κινητοποιήσεων. Μετά από έξι μήνες άκαρπων προσπαθειών και ατελέσφορων συζητήσεων και συνεννοήσεων με την ηγεσία του Υπουργείου και τις εργοληπτικές οργανώσεις, ζητούμε την άμεση και χωρίς καθυστερήσεις εφαρμογή των αποφάσεων των συνεδρίου μας, επειδή πλέον είναι εμφανέστατος ο εμπαιγμός του κλάδου μας.
Επίσης, θεωρούμε ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων πρέπει να είναι παράλληλη και σε συνεννόηση με την ΕΜΔΥΔΑΣ, με διαφορετικό όμως πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογός μας θα συμμετέχει σε όποια κινητοποίηση αποφασιστεί από την Ομοσπονδία προκειμένου να  δημιουργηθεί πόρος για τους Μηχανικούς ΤΕ.

Τέλος αποφασίσαμε να αποστείλουμε εκ νέου έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο ζητάμε την άμεση υλοποίηση όλων εκείνων των ενεργειών που απαιτούνται για την δημιουργία πόρου για τους Μηχανικούς ΤΕ, καθώς δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια υπομονής.


                                                                          Για το Δ.Σ.
                    Ο Πρόεδρος                                                                               Η Γεν. Γραμματέας                                                           

                 Θεόδωρος Τσίπας                                                                   Έλενα Περιστεροπούλου                                         Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                                            Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.