Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τις εκτός έδρας μετακινήσεις
Πύργος          13 Δεκεμβρίου 2017      

                Αριθ. Πρωτ.: 21            


ΠΡΟΣ:
1.       Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
         email:  gram-ypourgou@yme.gov.gr,        
                  protokollo-ypourgou@yme.gov.gr

2.       Υπουργό Οικονομικών
       email:  min.secretary@minfin.gr
ΚΟΙΝ.:
1. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.  email:  info@pomitedy.gr

2. Μέλη Συλλόγου

ΘΕΜΑ   :   «Τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τις εκτός έδρας                    μετακινήσεις»

Τα τελευταία χρόνια στη Δημόσια Διοίκηση εφαρμόσθηκαν οι πιο βάρβαρες πολιτικές με αποτέλεσμα τον οικονομικό και ηθικό στραγγαλισμό των εργαζομένων και την απαξίωση των δημοσίων δομών.
Οι Μηχανικοί στις δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν αποδομηθεί από την εφαρμογή των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται στη χώρα τα τελευταία χρόνια,  αποτελούν το βασικό παράγοντα για την οικονομική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Είχαν και θα έχουν κομβικό ρόλο στην παραγωγική συγκρότηση της χώρας. Ο ειδικός τους ρόλος στην εκτέλεση των πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την καθημερινότητα του πολίτη και με τα έργα υποδομής.
Το θεσμικό πλαίσιο για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων προς εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, όπως σήμερα υφίσταται, πέραν του ότι μηδενίζει  το παραγόμενο έργο των Μηχανικών, δηλώνει την άγνοια των εμπνευστών του για τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Είναι ξεκάθαρο ότι το κίνητρό του δεν είναι ο εξορθολογισμός, ο εκσυγχρονισμός και η αντιμετώπιση των  ενδεχόμενων στρεβλώσεων που υπήρχαν στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά η περιστολή των δαπανών, δημιουργώντας έτσι πολλαπλά προβλήματα στο σύνολο των συναδέλφων και των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση αρνητικό ισοζύγιο στις ανάγκες της κοινωνίας.
Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια υποστελέχωση των υπηρεσιών, τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές και οικονομικούς πόρους, την έλλειψη κρατικών μέσων μεταφοράς σε συνδυασμό με τα μεγάλα συμφέροντα και προκειμένου να είναι εφικτή η ανεμπόδιστη άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων μας, ζητούμε άμεσα την αναπροσαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου που αφορά τις υπηρεσιακές μετακινήσεις (Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας) και ειδικότερα:
1.Αναπροσαρμογή της χιλιομετρικής αποζημίωσης. Η σημερινή χιλιομετρική αποζημίωση των 0,15 € ανά χιλιόμετρο σε αρκετές περιπτώσεις δεν καλύπτει ούτε το κόστος του καυσίμου που απαιτείται. Στη χιλιομετρική αποζημίωση θα πρέπει να προστεθούν οι δαπάνες για τις φυσιολογικές φθορές, της αναλογίας των τελών χρήσης, του κόστους ασφάλισης του οχήματος, η απαξίωση λόγω χρήσης, η απόσβεση της αγοράς του, η αποζημίωση της οδήγησης  του οχήματος, η δαπάνη της ενδεχομένης έκτακτης ζημιάς – βλάβης κλπ. Σε κάθε περίπτωση και επειδή τα ιδιωτικά μας οχήματα δεν έχουν ακόμα δημευθεί, η χιλιομετρική αποζημίωση θα πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 0,30 € ανά χιλιόμετρο όταν μάλιστα η χρησιμοποίησή τους γίνεται όχι λόγω επιλογής των συναδέλφων αλλά λόγω της αποδεδειγμένης αδυναμίας των υπηρεσιών να διαθέσουν υπηρεσιακά αυτοκίνητα.
2.Να οριστεί ως εντός έδρας μετακίνηση, η μετακίνηση μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα από την έδρα του μετακινουμένου και ως εκτός έδρας μετακίνηση, η μετακίνηση πέραν των σαράντα (40) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινούμενου για μετακινήσεις στην ηπειρωτική χώρα και ανεξαρτήτως απόστασης για μετακίνηση από νησί σε νησί. Στα πλαίσια των καθηκόντων μας ως μηχανικοί είμαστε υποχρεωμένοι να μετακινούμαστε συχνά. [Αντίστοιχη περίπτωση έχει ορθώς θεσμοθετηθεί για τους υπαλλήλους που πραγματοποιούν μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕπΑλθ, του ΕΟΧ]
3.Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, για κάθε εκτός έδρας μετακίνηση, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινούμενου. Η μείωση – μηδένιση της ημερήσιας αποζημιώσεως δεν επαρκεί για να καλύψει τη σίτιση, την επιβάρυνση και τα μικροέξοδα κάθε ταξιδιού.
[Αντίστοιχη περίπτωση έχει ορθώς θεσμοθετηθεί για τους υπαλλήλους που πραγματοποιούν μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕπΑλθ, του ΕΟΧ].
4.Αύξηση των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας. Θεωρούμε απαραίτητο ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων ο αριθμός ημερών εκτός έδρας να επανέλθει στις 120 ημέρες. Στο όριο αυτό να  περιλαμβάνονται όλες οι ημέρες για μετακίνηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας. Το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 40% τα τελευταία χρόνια, ενώ ο όγκος εργασίας σε αρκετές περιπτώσεις έχει αυξηθεί ή τουλάχιστον παραμείνει ο ίδιος. Με την χρήση απλής μαθηματικής λογικής γίνεται αντιληπτό ότι ενώ οι ανάγκες για τις κατά άτομο μετακινήσεις στη διάρκεια του έτους αυξάνονται, το σύνολο των ετήσιων μετακινήσεων μειώθηκε στο μισό, με αποτέλεσμα να μην αρκούν ώστε να ασκηθούν τα καθήκοντα που ανατίθενται σε αρκετές κατηγορίες υπαλλήλων.
5.Ορισμός της έδρας του μετακινούμενου. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ως έδρα θεωρείται το κατάστημα της υπηρεσίας ή η οικία του υπαλλήλου ανάλογα με το ποιο είναι πλησιέστερο στο σημείο προορισμού. Σύμφωνα όμως με τη λογική, έδρα του μετακινούμενου πρέπει να θεωρείται το σημείο της εκκίνησης του για την εκτέλεση της Υπηρεσίας του. Ο κάθε υπάλληλος που έχει εντολή μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας οφείλει να προσέρχεται στο κατάστημα της Υπηρεσίας του κι από εκεί μεταβαίνει για την εκτέλεση της εντολής μετακίνησης (αυτοψία), στην οποία και επιστρέφει για την τήρηση του ωραρίου του. Είναι αδιανόητο λοιπόν να θεωρείται ως έδρα η οικία του υπαλλήλου αν βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο προορισμού.
6.Άμεση κατάργηση της προσωπικής ευθύνης για τυχόν ατύχημα ή ζημία η οποία θα προκληθεί από την χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Από την στιγμή που η αρμόδια υπηρεσία δεν δύναται να χορηγήσει υπηρεσιακό αυτοκίνητο και ο υπάλληλος αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του προκειμένου να διεκπεραιώσει υπηρεσιακό καθήκον, είναι επιεικώς αδιανόητο να του ζητείται, επί της ουσίας, να υπογράφει δήλωση περί προσωπικής ευθύνης για τυχόν ατύχημα ή ζημία που προκληθεί από την χρήση του αυτοκινήτου του.

Ο κλάδος μας που μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, στα χρόνια της επιβολής των μνημονιακών πολιτικών υπέστη τεράστιες απώλειες, σήμερα απαιτεί  τουλάχιστον σεβασμό. Πρακτικά ζητούμε τη θεσμική αναβάθμιση και την αναγνώριση του αυξημένου ρόλου των Μηχανικών και των ιδιαίτερων ευθυνών που αναλαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

                                                                      Για το Δ.Σ.
                           Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας     


                    Θεόδωρος Τσίπας                                              Έλενα Περιστεροπούλου

            Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                      Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

H ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
Πύργος     30 Νοεμβρίου 2017      

                 Αριθ. Πρωτ.: 20            


ΠΡΟΣ:
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
email:  info@pomitedy.gr


ΚΟΙΝ.:
1. Μέλη Δ.Σ. Ομοσπονδίας
2. Πρωτοβάθμιους ΣυλλόγουςΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!! Η σχεδιασμένη απαξίωση του κλάδου μας από την κυβέρνηση σε μια σειρά από θέματα ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ !!!


Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με ομόφωνη απόφασή του, καλεί την Ομοσπονδία να προχωρήσει άμεσα σε δυναμικότερη διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος του κλάδου μας, σχετικά με την δημιουργία πόρου, αντίστοιχου με τον πόρο 6 ‰ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου. Είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται επί τόσους μήνες ο εμπαιγμός ενός ολόκληρου κλάδου. Ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι όλα τα κυβερνητικά στελέχη, μας αναγνωρίζουν το απόλυτο δίκιο του αιτήματός μας !!!
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα η αρμόδια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρότι είχε δεσμευτεί δεν φαίνεται να έχει σκοπό να λύσει το θέμα και πλέον έχει παρέλθει κάθε χρονικό περιθώριο ανοχής των συναδέλφων, ΚΑΛΟΥΜΕ την Ομοσπονδία για μια ακόμη φορά να αλλάξει τον τρόπο διεκδίκησης στο θέμα του πόρου. Πίσω από κλειστές πόρτες, με αμφιβόλου προθέσεων και αποτελεσμάτων επισκέψεις σε Υπουργεία, χωρίς κλιμάκωση των αντιδράσεων και των κινητοποιήσεων, δεν πρόκειται ποτέ να λυθεί το θέμα. Ζητούμε την άμεση και χωρίς καθυστερήσεις εφαρμογή των αποφάσεων των συνεδρίου και του Δ.Σ.. Πρέπει να σταματήσουμε πια να επιδεικνύουμε αμυντική στάση που σκοπό έχει μόνο να αποκρούει συνεχώς τα «χτυπήματα» και να βγούμε μπροστά διεκδικώντας τα αυτονόητα.
Ο σύλλογός μας με όλες του τις δυνάμεις, συνεχίζει τον αγώνα του ενάντια στην επιχείρηση απαξίωσης του κλάδου μας και των εργασιακών μας δικαιωμάτων και θα συμμετέχει σε όποια κινητοποίηση αποφασιστεί από την Ομοσπονδία προκειμένου να δημιουργηθεί πόρος για τους Μηχανικούς ΤΕ.
Επιπλέον καλούμε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να μην λειτουργεί ως παραταξιακός εκπρόσωπος και να μην κάνει κατάχρηση του θεσμικού του ρόλου.  Στο συνδικαλιστικό κίνημα τα θεσμικά όργανα οφείλουν να εκπροσωπούν όλους τους συναδέλφους, οτιδήποτε διαφορετικό δεν είναι αποδεκτό.
Στις εποχές που διανύουμε το ζητούμενο είναι η αγωνιστική δράση, η διαρκής παρέμβαση σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, η υπεράσπιση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και όχι οι συνδικαλιστικές συμπεριφορές.                                                                        Για το Δ.Σ.
                           Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας     


                    Θεόδωρος Τσίπας                                              Έλενα Περιστεροπούλου

            Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                      Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας - ΄Εγγραφο προς το Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου ΠύργουΠληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,
      Πύργος    13 Οκτωβρίου 2017      
 τηλ.: 2621363703, 6974725957

                           Αριθ. Πρωτ.:  12
                   ΠΡΟΣ:
κ. Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου 
Ηλείας 

ΘΕΜΑ  : Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

  Ο Σύλλογός μας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ηλείας και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ).
Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι ξεκίνησε η αρμόδια επιτροπή τη διαδικασία επεξεργασίας και διαμόρφωσης του Νέου Οργανισμού  του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας και με το παρόν έγγραφο σας καταθέτουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας σχετικά με το θέμα.
Η τροποποίηση του οργανισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4369/2016, Άρθρο 29 (Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων) ο οποίος δε διαχωρίζει και αντιμετωπίζει ισότιμα, όπως και προγενέστεροί του νόμοι, τους υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε και προβλέπει ότι οι υπάλληλοι ΤΕ κατηγορίας:
·         Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.
·         Επιλέγονται για θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.
Επίσης, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις του ΣΤΕ (256/2010 και 233/2010) ο όρος «εν ελλείψη» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την ΤΕ κατηγορία. Μάλιστα αντίστοιχο θέμα αντιμετωπίστηκε στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων με το Νόμο 4272/2014 (ΦΕΚ 145/11-07-2014), άρθ. 26 όπου αναφέρεται ρητά ότι στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μέχρι την εφαρμογή των υπό κατάρτιση οργανισμών, εφαρμόζονται τα κάτωθι: “Για τις θέσεις ευθύνης  όλων των οργανικών μονάδων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, για τις οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών.” (παρ. 2).

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω ζητούμε στο νέο Οργανισμό, να προβλέπεται ότι για τις θέσεις Προϊσταμένων όλων των Οργανικών Μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, δυνατότητα κρίσης να έχουν οι Μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ, όπου το γνωστικό αντικείμενο το επιβάλλει.
Σας γνωρίζουμε την πρόθεση του Συλλόγου μας, για άμεση και συνεχή συνεργασία τόσο με εσάς όσο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπηρετώντας έναν κοινό στόχο, αυτόν της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών. Παρακαλούμε, εφόσον το θεωρείτε σκόπιμο, όπως καθοριστεί συνάντηση μαζί σας για να σας ενημερώσουμε και να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας.


                                                                        Για το Δ.Σ.
                           Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας     


                    Θεόδωρος Τσίπας                                              Έλενα Περιστεροπούλου


            Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                      Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Τροποποιηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής ΕλλάδαςΠληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,
      Πύργος    24  Οκτωβρίου  2017      

 τηλ.: 2621363703, 6974725957

                        Αριθ. Πρωτ.:  14   


ΠΡΟΣ:
1.  Γραφείο Περιφερειάρχη   email: grafeio.pde@pde.gov.gr
2.  Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης
      email:  d.drivilas@pde.gov.gr
3.  Γενική Διεύθυνση  Εσωτερικής Λειτουργίας email: gd.eslit@pde.gov.gr
                             

 ΚΟΙΝ:
  ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. email : info@pomitedy.grΘΕΜΑ:
Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΣΧΕΤ.:          Τα υπ’ αριθμ. 37/23-11-2016 και 38/12-12-2016 έγγραφά μας

Κύριε Περιφερειάρχη
Με το παρόν έγγραφο επανερχόμαστε στο θέμα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για να σας ενημερώσουμε και να σας εκφράσουμε τις απόψεις μας σχετικά με το θέμα. Με το ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016 «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» τροποποιήθηκε ο Οργανισμός ΠΔΕ και παρότι οι περισσότερες παρατηρήσεις μας έγιναν αποδεκτές, παραμένουν ακόμη σημαντικά προβλήματα για το κλάδο μας, όσον αφορά τον αποκλεισμό των μελών μας από το δικαίωμα συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής στις θέσεις ευθύνης σε ορισμένες οργανικές μονάδες. Συγκεκριμένα :
1. Ενώ στην μεγάλη πλειονότητα των οργανικών μονάδων οι Μηχανικοί των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ αντιμετωπίζονται ισότιμα χωρίς αποκλεισμούς, στα Τμήματα Συγκοινωνιακών Έργων και  Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της έδρας και των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων δύναται να προΐσταται μόνον υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4369/2016 - Άρθρο 29 (Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων) ο οποίος δε διαχωρίζει και αντιμετωπίζει ισότιμα, όπως και προγενέστεροί του νόμοι, τους υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε και προβλέπει ότι οι υπάλληλοι ΤΕ κατηγορίας:
·      Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.
·      Επιλέγονται για θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.
 Είναι λοιπόν αδικαιολόγητο υπάλληλοι που πληρούν τυπικά και ουσιαστικά όλες τις προϋποθέσεις και κατέχουν όλα τα προσόντα που ορίζει η νομοθεσία για την ανάληψη θέσεως προϊσταμένου, να μην μπορούν να επιλέγονται γι’ αυτή τη θέση. Επίσης δεν αιτιολογείται το παράλογο φαινόμενο ένας υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών, να μην έχει την δυνατότητα να κριθεί ως Προϊστάμενος στα δύο αυτά Τμήματά των εν λόγω Διευθύνσεων, ενώ να έχει τη δυνατότητα να κριθεί ως Προϊστάμενος των Διευθύνσεων αυτών καθώς και της αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι οργανισμοί των δύο μεγαλύτερων Περιφερειών της χώρας, της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251 Β’/29-12-2017) και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ4302 Β’/30-12-2016), όπου στα αντίστοιχα Τμήματα δύναται να προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.
Η αξιολόγηση για την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων  περιλαμβάνει αντικειμενικά κριτήρια όπως, εκπαιδευτικά προσόντα, εργασιακή εμπειρία, εμπειρία στην άσκηση θέσης ευθύνης κ.α. οπότε αποκλείοντας εξ΄ αρχής εργαζόμενους ενός κλάδου που ενδέχεται να έχουν πολύ υψηλότερα προσόντα, όπως μεταπτυχιακούς τίτλους, τίτλους επιμόρφωσης, γλωσσομάθεια κλπ. μπορεί θα θεωρηθεί ότι λειτουργείτε επιλεκτικά. Εξάλλου είναι γνωστές σε όλους μας οι προσπάθειες συγκεκριμένων κύκλων, οι οποίοι προς εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων καταβάλουν άοκνες προσπάθειες αποκλεισμού των υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Μηχανικών από το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής στις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων.
2. Στα Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Κίνησης Οχημάτων  της Διεύθυνσης Διοίκησης της έδρας και των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας  προβλέπεται  να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και εν ελλείψη ΤΕ Μηχανικών, ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών.
Οι γνωμοδοτήσεις του Σ.Τ.Ε. για τα Π.Δ. των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ενδεικτικά  οι 256/2010 και 233/2010) αναφέρουν ότι «νομίμως ορίζεται» στις Διευθύνσεις τους να προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και στα Τμήματα των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλείψει αυτών της κατηγορίας ΔΕ. Είναι σαφέστατο λοιπόν ότι ο όρος «εν ελλείψη» δε μπορεί να χρησιμοποιείται για την κατηγορία ΤΕ.
Είναι λοιπόν τουλάχιστον απαράδεκτο για τον κλάδο των ΤΕ Μηχανικών να προβλέπεται ότι προΐστανται στο εν λόγω τμήμα εν ελλείψη άλλων ειδικοτήτων και μάλιστα ταυτόχρονα με ειδικότητες της ΔΕ κατηγορίας.
Επιπλέον, για το συγκεκριμένο τμήμα λόγω των αρμοδιοτήτων  που έχει (καλή λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού γραφείου στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, επισκευή ή συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού γραφείου) επιβάλλεται να είναι ως κύρια επιλογή για  την θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος υπάλληλοι κατηγορίας  ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.
Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, ζητούμε στην επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού να προβλέπεται ότι για τις θέσεις Προϊσταμένων όλων των Οργανικών Μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να έχουν τη δυνατότητα κρίσης οι Μηχανικοί ΤΕ ισότιμα με τους Μηχανικούς ΠΕ, όπου το γνωστικό αντικείμενο το επιβάλλει. Σε αντίθετη περίπτωση θα υποχρεωθούμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των συναδέλφων - μελών του κλάδου μας και να διαφυλάξουμε το κύρος του Συλλόγου μας με κάθε τρόπο.

Τέλος σας γνωρίζουμε την πρόθεση του Συλλόγου μας, για άμεση και συνεχή συνεργασία τόσο με εσάς όσο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπηρετώντας το στόχο της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών. Εφόσον το θεωρείτε σκόπιμο, παρακαλούμε όπως καθοριστεί συνάντηση μαζί σας για να σας ενημερώσουμε και να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας.


                                              Για το Δ.Σ.  
                                Ο  Πρόεδρος                                                 Η Γεν. Γραμματέας
  
    
                         Θεόδωρος Τσίπας                                            Έλενα Περιστεροπούλου
                   Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                               Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Συνέχιση της Απεργίας-Αποχής από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης
Πύργος          21 Σεπτεμβρίου  2017      


Αριθ. Πρωτ.: 11             

ΠΡΟΣ:
Μέλη ΣΥ.ΜΗ.ΔΥ. Ηλείας


Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
email:  info@pomitedy.gr
ΚΟΙΝ.:

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ΝΔ από κοινού ψήφισαν την τροπολογία Γεροβασίλη για την “αξιολόγηση” των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία προβλέπει τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων όλων των υπαλλήλων που δεν θα συμπληρώσουν την έκθεση αξιολόγησης εντός προθεσμίας δέκα ημερών.
Για μια ακόμη φορά οι δήθεν αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων καταλήγουν σε άγρια επίθεση ενάντιων των δημοσίων υπαλλήλων, αφού στο τέλος μαζί ψηφίζουν.
Η κυβέρνηση επιδιώκει να διαιρεθούν μεταξύ τους οι δημόσιοι υπάλληλοι, πετώντας το μπαλάκι της “αξιολόγησης” στους προϊσταμένους και τους διευθυντές και τιμωρεί όσους υλοποιούν το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στην αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης. Όλοι μας οφείλουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.
Καλούμαστε όλοι να εκφράσουμε με κάθε τρόπο την αντίθεσή μας στην εκφοβιστική, απεργοσπαστική και διασπαστική πολιτική της κυβέρνησης, να βάλουμε στην άκρη προσωπικές του επιδιώξεις και φιλοδοξίες και να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση την συμμετοχή μας στην Απεργία – Αποχή από την αξιολόγηση. 
 
                                                                         Για το Δ.Σ.
                           Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας     


                    Θεόδωρος Τσίπας                                               Έλενα Περιστεροπούλου
               Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.