Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΑΓΩΝΑΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ με συσπείρωση και συλλογική αγωνιστική διεκδίκηση


Η Κυβερνητική αισιοδοξία για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, λίγους μήνες μετά τον Αύγουστο του 2018 καταρρέει, καθώς για το παραμικρό απαιτείται η έγκριση των δανειστών, με τους οίκους αξιολόγησης και τις αγορές να καραδοκούν. Σε μια περίοδο που τα μέτρα όλων των μνημονίων που όλες οι κυβερνήσεις ψήφισαν είναι σε πλήρη εφαρμογή (Νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις, αύξηση έμμεσης φορολογίας σε ΦΠΑ, σε ειδικούς φόρους καυσίμων, αλκοόλ, στα τέλη κυκλοφορίας, στον ΕΝΦΙΑ, μείωση αφορολόγητου από τα 9.900 ευρώ στα 8.600 για το 2018-2019 και στα 5.600 ευρώ από 1/1/2020 μειώνοντας μισθούς και συντάξεις κατά 50 ευρώ μηνιαίως), με επικοινωνιακά τεχνάσματα προσπαθούν να αντιστρέψουν τη ζοφερή πραγματικότητα με την άγρια λιτότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι κι όλοι οι πολίτες της χώρας μας. Η πολιτική της λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης που εφαρμόζουν εδώ και χρόνια όλες οι κυβερνήσεις της χώρας μας σε συνεργασία με τους δανειστές ΕΕ-ΔΝΤ, οδήγησε στη βύθιση του ΑΕΠ κατά 25%, στην έκρηξη της ανεργίας, στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, στην υποβάθμιση και την ανατροπή των εργασιακών κατακτήσεων και δικαιωμάτων, στη μετανάστευση χιλιάδων νέων. Και όλα αυτά δήθεν για να αποπληρωθεί ένα ληστρικό χρέος. Η σύγκρουση με το μεγάλο κεφάλαιο και τους κερδοσκόπους, απεδείχθη άλλη μια σκιαμαχία για την παρούσα Κυβέρνηση καθώς οι περιβόητες λίστες, το λαθρεμπόριο καυσίμων, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης που θα έφερναν έσοδα εγκαταλείφθηκαν, προσφεύγοντας πάλι στα μόνιμα φορολογικά υποζύγια τους μισθωτούς και τους συνταξιούχων. Υψώνουμε την φωνή μας διεκδικώντας να πάρουμε πίσω όσα μας στέρησαν τα μνημόνια. Τώρα είναι η ώρα να εντείνουμε τους αγώνες μας για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, για αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων, για κατάργηση του όλων των αντιασφαλιστικών – αντισυνταξιοδοτικών νόμων, για να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματός μας, για να σταματήσουμε τις ιδιωτικοποιήσεις και την εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο, για κατάργηση των πλειστηριασμών λαϊκών κατοικιών, για αύξηση των κοινωνικών δαπανών για υγεία, παιδεία και ασφάλιση.

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πύργου (θέσεις ευθύνης)


                                                                                                               Πύργος        18  Οκτωβρίου 2018      
                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.:  14
                                                                                                   
                                                                                                          ΠΡΟΣ :  Γραφείο Δημάρχου Πύργου
                                                                                                                       email: dimarxospyrgou@gmail.com 
         


                                                                                                              ΚΟΙΝ : 1.   Γραφείο Γενικού Γραμματέα
                                                                                                                         gsdpyrgou@outlook.com
                                                                                                                           2.   Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                                                                                                                         email: apapanik@1489.syzefxis.gov.gr
                                                                                                                           3.   ΠΟΜΗΤΕΔΥΟ Σύλλογός μας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ηλείας και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ).
Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της επεξεργασίας και διαμόρφωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύργου και με το παρόν έγγραφο σας καταθέτουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας σχετικά με την επιλογή των κατηγοριών των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης.
Επισημάνουμε τα κάτωθι:
·   Στο Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπεται σαφέστατα ότι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος.
·       Ο Ν.4369/2016 προβλέπει ότι οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας:
Α) Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης (άρθρο 2)
Β) Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος (άρθρο 29).
·      Με το Ν. 4369/2016 η διαδικασία για τις κρίσεις των προϊσταμένων βασίζεται στην ποσοτική – ποιοτική μέτρηση των τυπικών προσόντων των στελεχών των Υπηρεσιών, που είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό να αξιοποιηθούν στο σύνολο οι πλέον άξιοι και ικανοί και ειδικότερα προβλέπεται η:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης
β)  Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης
γ)   Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης,
έχοντας στόχο να αναδειχθούν σε θέσεις ευθύνης οι πλέον άξιοι και ικανοί υπάλληλοι.
·     Η υπ’ αριθ. πρωτ.: 26109/5-6-2018 (ΑΔΑ:Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) εγκύκλιος με Θέμα: Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, που έσπευσε να εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών (όντας αναρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4178/2013 καθώς η αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) έχει ανακληθεί από την υπ’ αριθμ. 40645/3-8-2018 εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου με το ίδιο θέμα και η μόνη που ισχύει (όπως σ’ αυτήν αναφέρεται) είναι η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795 /18-6-2018, ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
·   Σύμφωνα με την εγκύκλιο του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Αριθ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018) διευκρινίζεται σαφέστατα ότι: «Κατά τη σύνταξη των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται υπόψη κατ’ αρχήν οι υπηρεσιακές ανάγκες σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του προβαδίσματος των κατηγοριών του άρθρου 97 του Υ.Κ., με επιτρεπτή την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας δύναται η διοίκηση να ορίζει διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ή και να περιορίζει τις κατηγορίες και τους κλάδους από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά τρόπο αποτελεσματικό η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω οργανικών μονάδων προς εξυπηρέτηση πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των υπαλλήλων για υπηρεσιακή εξέλιξη και ότι «η αξιοποίηση της εξαιρετικής διατύπωσης του άρθρου 97, παρ. δ’ του Υ.Κ. δεν μπορεί να γίνεται αδιακρίτως και χωρίς τεκμηρίωση, η οποία θα προκύπτει είτε από το σώμα της πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου»
Είναι σημαντικό για ακόμη μια φορά να τονίσουμε ότι η Διοίκηση οφείλει να εξασφαλίζει στους υπαλλήλους της τη δυνατότητα εξέλιξης και το κίνητρο να επιμορφωθούν, να αναβαθμιστούν ως επιστήμονες με την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων κλπ, ώστε με τις πρόσθετες γνώσεις και το ενδιαφέρον τους να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Η αξιολόγηση για την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων περιλαμβάνει αντικειμενικά κριτήρια όπως, εκπαιδευτικά προσόντα, εργασιακή εμπειρία, εμπειρία στην άσκηση θέσης ευθύνης κ.α., οπότε αν τυχόν αποκλειστούν εξ΄ αρχής εργαζόμενοι ενός κλάδου που ενδέχεται να έχουν πολύ υψηλότερα προσόντα, όπως μεταπτυχιακούς τίτλους, τίτλους επιμόρφωσης, γλωσσομάθεια κλπ. μπορεί θα θεωρηθεί ότι λειτουργείτε επιλεκτικά. Εξάλλου είναι γνωστές σε όλους μας οι προσπάθειες συγκεκριμένων κύκλων, οι οποίοι προς εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων καταβάλουν άοκνες προσπάθειες αποκλεισμού των υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Μηχανικών από το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής στις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση μια τυχόν παράθεση του όρου «εν ελλείψει» παραπέμπει στις συνθήκες της Δημόσιας Διοίκησης της δεκαετίας του 70 και περιλαμβάνει μέσα της την παραδοχή ότι ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, είναι σε κάθε περίπτωση καλύτερος από ένα υπάλληλο της κατηγορίας ΤΕ, χωρίς να δίδεται η δυνατότητα στους συναδέλφους Μηχανικούς και των δύο κατηγοριών να αξιολογηθούν σύμφωνα με τα ποσοτικά – ποιοτικά κριτήρια του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, τους οποίους συνοπτικά σας παρουσιάσαμε, θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου σας πρέπει να είναι συμβατή  μόνο με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2142/οικ.21795/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως προς τη σχετική τεκμηρίωση των θέσεων ευθύνης και έτσι θα διασφαλιστεί ότι στις θέσεις προϊσταμένων θα προβλέπονται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, ώστε να έχουν και οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων και τελικώς μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται να καταλαμβάνουν τις θέσεις οι πλέον ικανοί, γεγονός που θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία  για την επίτευξη της βέλτιστης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών και ζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας  προκειμένου να σας παραθέσουμε τις θέσεις για το σημαντικό θέμα της τροποποίησης του Οργανισμού του Δήμου Πύργου.

                                                                    Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
           Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                        Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.  Πύργος   11 Οκτωβρίου 2018      

Αριθ. Πρωτ.: 13

          ΠΡΟΣ:
  1. Κωνσταντίνος Τσάτσος    
  2.  Στεφανία Καλάκου                        
  3. Ανδρέας Ασημακόπουλος    
  4. Περικλής Χριστοδουλόπουλος    
  5.  Γιαννέλου Ιωάννα                      


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Καλείστε την Τετάρτη 17-10-2018 και ώρα 12:30 στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, στα γραφεία του Συλλόγου Υπαλλήλων της Π.Ε. Ηλείας στο Διοικητήριο, στον Πύργο με θέματα:
1.      Ενημέρωση
2.      Εξελίξεις σχετικά με πόρο 2,5 της χιλίοις για τους Μηχανικούς ΤΕ,
3.      Οργανισμοί Εσωτερικής λειτουργίας
4.      Οικονομικά θέματα
Την συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να παρακολουθήσει και να θέσει ζητήματα, οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου το επιθυμεί.


                                                                   Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
           Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Δημιουργία πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τους Μηχανικούς ΤΕ του Δημόσιου ΤομέαΠύργος  21  Σεπτεμβρίου 2018      

                    Αριθ. Πρωτ.:  12       


 ΠΡΟΣ:
 Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
 email:  gram-ypourgou@yme.gov.gr,    


ΚΟΙΝ.:
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
email:  info@pomitedy.gr


κ.  Υπουργέ,

Η θεσμοθέτηση και δημιουργία του πόρου 6 ‰ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου πριν από σχεδόν δύο χρόνια, ενώ πραγματικά αποτέλεσε αποκατάσταση ενός μέρους των συντριπτικών απωλειών που έχουν υποστεί λόγω της μνημονιακής βαρβαρότητας και ήταν κόντρα στην απαξίωση των δημοσίων υπαλλήλων και την υποβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών, ταυτόχρονα κατέδειξε με απόλυτο τρόπο τη μεροληπτική στάση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έναντι των Μηχανικών ΤΕ του Δημοσίου.
Αρχικά ήταν η καθοριστική σας παρέμβαση για τη συμφωνία με τις εργοληπτικές οργανώσεις, για τη δημιουργία πόρου μόνο για τους Μηχανικούς ΠΕ και στη συνέχεια η κωλυσιεργία – αδιαφορία που επιδεικνύετε επί δύο και πλέον χρόνια για την ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών με τις εργοληπτικές ενώσεις και την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για τη δημιουργία αντιστοίχου πόρου για τους Μηχανικούς ΤΕ.
Όσο κι αν συνεχίζετε να μας αγνοείτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι Μηχανικοί ΤΕ του Δημοσίου, δεν έχουν καμία διαφοροποίηση ως προς τις δυνατότητες και τις ευθύνες με τους Μηχανικούς ΠΕ. Ως επιβλέποντες των έργων οι Μηχανικοί ΤΕ υπογράφουν πιστοποιήσεις που περιλαμβάνουν κρατήσεις (6‰) οι οποίες ενισχύουν τον πόρο μόνο των ΠΕ Μηχανικών, ενώ παράλληλα διατηρούν στο ακέραιο την οποιαδήποτε ποινική – αστική ευθύνη που μπορεί να προκύψει.  
Ζητούμε τα αυτονόητα, σταματήστε να πλήττετε βάναυσα την αξιοπρέπειά μας,  τερματίστε την εφαρμογή επιλεκτικών πολιτικών με συντεχνιακή κατεύθυνση, σεβαστείτε το έργο που προσφέρουν οι υπάλληλοι του κλάδου μας.

κ. Υπουργέ,
Πρέπει να αναλάβετε άμεσα τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες και για τους Μηχανικούς Τ.Ε.  τερματίζοντας το συστηματικό εμπαιγμό του κλάδου των ΤΕ Μηχανικών. Δώστε άμεσα βαρύτητα και ενδιαφέρον στο θέμα και προχωρήσετε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία αντίστοιχου πόρου για τους Μηχανικούς ΤΕ του Δημοσίου. Η αποκατάσταση των ισορροπιών είναι συνδεμένη με την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και αποτελεί υποχρέωση σας.

                                                                                       Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
                    Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (θέσεις ευθύνης)Πληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,
Πύργος   19 Σεπτεμβρίου 2018      
 τηλ.: 2621363703, 6974725957
Αριθ. Πρωτ.: 11           ΠΡΟΣ:
     Γραφείο Περιφερειάρχη   
     email: grafeio.pde@pde.gov.gr
ΚΟΙΝ.:
1.    Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας   email: g.p.georgiopoulos@pde.gov.gr 
2.    Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης email: d.drivilas@pde.gov.gr
3.    Εκτελεστική Γραμματέα ΠΔΕ    email: d.maratou@pde.gov.gr
4.    Γενική Διεύθυνση  Εσωτερικής Λειτουργίας   email: gd.eslit@pde.gov.gr
5.     ΣΥΜΗΤΕΔΥ Αχαΐας  

6.    ΣΥΜΗΤΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας  
Κύριε Περιφερειάρχη

Προσφάτως ενημερωθήκαμε για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορά σε αλλαγές στην οργανωτική διάρθρωση των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε και Αναπτυξιακού Προγρ/σμού Π.Δ.Ε και με το παρόν έγγραφο σας εκφράζουμε τις απόψεις μας σχετικά με το θέμα. 
Επισημάνουμε τα κάτωθι:
Η υπ’ αριθ. πρωτ.: 26109/5-6-2018 (ΑΔΑ:Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) εγκύκλιος με Θέμα: Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, που έσπευσε να εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών (όντας αναρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4178/2013 καθώς η αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) έχει ανακληθεί από την υπ’ αριθμ. 40645/3-8-2018 εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου με το ίδιο θέμα και η μόνη που ισχύει (όπως σ’ αυτήν αναφέρεται) είναι η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795 /18-6-2018, ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
            Σύμφωνα με την εγκύκλιο του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Αριθ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018) διευκρινίζεται σαφέστατα ότι: «Κατά τη σύνταξη των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται υπόψη κατ’ αρχήν οι υπηρεσιακές ανάγκες σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του προβαδίσματος των κατηγοριών του άρθρου 97 του Υ.Κ., με επιτρεπτή την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας δύναται η διοίκηση να ορίζει διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ή και να περιορίζει τις κατηγορίες και τους κλάδους από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά τρόπο αποτελεσματικό η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω οργανικών μονάδων προς εξυπηρέτηση πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των υπαλλήλων για υπηρεσιακή εξέλιξη και ότι «η αξιοποίηση της εξαιρετικής διατύπωσης του άρθρου 97, παρ. δ’ του Υ.Κ. δεν μπορεί να γίνεται αδιακρίτως και χωρίς τεκμηρίωση, η οποία θα προκύπτει είτε από το σώμα της πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου»
Επιπροσθέτως επισημαίνουμε ότι με το Ν. 4369/2016 η διαδικασία για τις κρίσεις των προϊσταμένων βασίζεται στην ποσοτική – ποιοτική μέτρηση των τυπικών προσόντων των στελεχών των Υπηρεσιών, που είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό να αξιοποιηθούν στο σύνολο οι πλέον άξιοι και ικανοί και ειδικότερα προβλέπεται η:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης
β)  Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης
γ)  Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης.
Σε συνέχεια της επιχειρηματολογίας μας, είναι σημαντικό για ακόμη μια φορά να τονίσουμε ότι η Διοίκηση οφείλει να εξασφαλίζει στους υπαλλήλους της τη δυνατότητα εξέλιξης και το κίνητρο να επιμορφωθούν, να αναβαθμιστούν ως επιστήμονες με την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων κλπ, ώστε με τις πρόσθετες γνώσεις και το ενδιαφέρον τους να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Η παράθεση του όρου «εν ελλείψει» παραπέμπει στις συνθήκες της Δημόσιας Διοίκησης της δεκαετίας του 70 και περιλαμβάνει μέσα της την παραδοχή ότι ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, είναι σε κάθε περίπτωση καλύτερος από ένα υπάλληλο της κατηγορίας ΤΕ, χωρίς να δίδεται η δυνατότητα στους συναδέλφους Μηχανικούς και των δύο κατηγοριών να αξιολογηθούν σύμφωνα με τα ποσοτικά – ποιοτικά κριτήρια του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016!!!
Συνεπώς ο όρος «εν ελλείψει» είναι απόλυτα ειρωνικός και παρωχημένος.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, τους οποίους συνοπτικά σας παρουσιάσαμε, ζητούμε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να είναι συμβατή  μόνο με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2142/οικ.21795/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως προς τη σχετική τεκμηρίωση των θέσεων ευθύνης.
Έτσι θα διασφαλίσετε ότι στις θέσεις προϊσταμένων θα προβλέπονται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ ώστε να έχουν και οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων και μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται να καταλαμβάνουν τις θέσεις οι πλέον ικανοί, γεγονός που θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία  για την επίτευξη της βέλτιστης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών και ζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας για το εξαιρετικά σημαντικό θέμα του Οργανισμού του Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

                                                                                  Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
              Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                        Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018

Μισθολογικά – Βαθμολογικά ζητήματα νεοδιορισμένων TE Μηχανικών

                                           
 Πύργος  24 Αυγούστου 2018   
           Αριθ. Πρωτ. :  10        
    
ΠΡΟΣ:
1.   Υπ. Οικονομικών κ. Τσακαλώτο
      email:  minister@minfin.gr
2.   Αναπλ. Υπ. Οικονομικών. κ. Χουλιαράκη 
      email: soe@minfin.gr 
            3.  Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα  
                     Γεροβασίλη
email: ydmed@ydmed.gov.gr


   
ΚΟΙΝ.:
1.   Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
2.   Πρωτοβάθμιους ΣυλλόγουςΗ αναστολή των προσλήψεων επί σειρά ετών, λόγω των μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν, έχει ως αποτέλεσμα την μακροχρόνια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εκκρεμών διορισμών των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν οι επιτυχόντες των διαγωνισμών αυτών.
Σήμερα με την μερική άρση της αναστολής οι νεοεισερχόμενοι συνάδελφοι με μεγάλη πείρα και επαγγελματική ηλικία, διορίζονται με τεράστιες καθυστερήσεις και με μισθούς που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους.
Με δεδομένο ότι στα έξι και πλέον χρόνια της αναμονής τους, έχει μεταβληθεί η εργασιακή και επαγγελματική τους εμπειρία, το προσωπικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, κρίνεται απαραίτητο ο χρόνος της αναμονής τους να λογίζεται ως χρόνος για την βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη.
Εξάλλου, αντίστοιχη πρόβλεψη υπήρχε για τους επιλαχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1995 στους οποίους σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4440/2016 αναγνωρίστηκε ο χρόνος της αναμονής από το 1997 έως το διορισμό τους, ως χρόνος υπηρεσίας για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη τους.
Θεωρούμε απαραίτητο να ληφθούν ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση του συνόλου των νεοπρασλαμβανόμενων υπαλλήλων που η διαδικασία της πρόσληψής τους καθυστέρησε από τις εφαρμοζόμενες μνημονιακές πολιτικές.                                                                                Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
              Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                        Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.