Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

ΠΟΜΗΤΕΔΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Όπως είναι ήδη γνωστό, τον Δεκέμβρη του 2017 άρχισαν να δημοσιεύονται αποφάσεις του ΣτΕ σχετικές με τους Οργανισμούς Περιφερειών για τους οποίους είχε καταθέσει αιτήσεις ακύρωσης η ΕΜΔΥΔΑΣ το 2011. Οι Οργανισμοί αυτοί προέβλεπαν στις θέσεις προϊσταμένων υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.
Η Ομοσπονδία μας αντέδρασε άμεσα με έγγραφα τόσο προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όσο και προς το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να εναρμονιστεί στο σύνολό του ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας (Ν.3528/2007) με τον Ν.4369/2016, ο οποίος άλλωστε ψηφίστηκε από τη σημερινή Κυβέρνηση και ο οποίος προβλέπει για τις θέσεις προϊσταμένων υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.
Στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα και την Υπουργό κ. Ολγα Γεροβασίλη, ενώ, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας στο Υπουργείο Εσωτερικών, αρνήθηκαν συνάντηση μαζί μας. Ο Ν.4369/2016 προβλέπει ξεκάθαρα, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά μέσα από τη μοριοδότηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, να αναδεικνύονται οι πλέον ικανοί υπάλληλοι για την στελέχωση των θέσεων ευθύνης.
Παρά τις έντονες πιέσεις μας και τις διαβεβαιώσεις που είχαμε από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη ότι το θέμα που προέκυψε θα ρυθμιστεί και δεν κινδυνεύει να ανατραπεί ο Ν.4369/2016 (νόμος Βερναρδάκη) μέχρι σήμερα, πέντε μήνες μετά την πρώτη επαφή μας με το Υπουργείο και μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις τόσο με στελέχη του Υπουργείου όσο και με την Υπουργό, δεν έχει προχωρήσει καμία ενέργεια για τη διευθέτηση του προβλήματος, παρά τη δέσμευση της Υπουργού, στην τελευταία συνάντησή μας στις 18 Μαΐου, για άμεση λύση του θέματος.
Το Υπουργείο Εσωτερικών αιφνιδίως την Πέμπτη 7 Ιουνίου μας κοινοποίησε εγκύκλιο για την «Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» σε απάντηση του σχετικού με το θέμα των ΟΕΥ και των αποφάσεων του ΣτΕ εγγράφου μας. Στην εγκύκλιο αυτή δίδεται κατεύθυνση σε όλους τους φορείς να τροποποιήσουν τους οργανισμούς των Υπηρεσιών τους σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, προτρέποντάς τους να χρησιμοποιηθεί ο όρος ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ καταστρατηγώντας τις διατάξεις του Ν.4369/2016.
Δεδομένου ότι:
 1. οι αποφάσεις του ΣτΕ αναφέρονται σε προγενέστερο χρόνο, (για το έτος 2011) και νόμο, καθώς και ότι έκτοτε έχουν γίνει τέσσερις τροποποιήσεις του Υπαλληλικού Κώδικα(Ν.3528/2007), με την τελευταία τροποποίησή του (Ν.4369/2016) να προβλέπει ότι οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας:
  • Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.
  • Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.
 2. Ο Ν.4369/2016 στο άρθρο 31 παράγραφος 5 αναφέρει ότι: «Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου ή αντίκειται στις διατάξεις του καταργείται».
 Καταγγέλλουμε τον Υπουργό Πάνο Σκουρλέτη
 • για απόλυτα απαξιωτική συμπεριφορά προς τους ΤΕ Μηχανικούς, αλλά και συνολικά στους 53.000 Δημοσίους υπαλλήλους της ΤΕ κατηγορίας, τους οποίους η Εγκύκλιός του καταδικάζει σε στασιμότητα, στερώντας τους το όραμα και την προσπάθεια για κάθε είδους πρόοδο, αφού ακυρώνει κάθε προοπτική εξέλιξής τους στην ιεραρχία,
 • για την υποκινούμενη από συντεχνιακά συμφέροντα προσπάθεια κατάργησης στην πράξη του Ν. 4369/2016 που ψήφισε η σημερινή Κυβέρνηση και στον οποίο αποτυπώνεται ξεκάθαρα η βούληση της Πολιτείας να αξιοποιήσει το σύνολο του στελεχιακού της δυναμικού για την εξυπηρέτηση των βασικών κοινωνικών αναγκών,
 • για την μη ανταπόκρισή του στα αιτήματα για συνάντηση με την Ομοσπονδία μας.
Καταγγέλλουμε την Υπουργό Όλγα Γεροβασίλη
για την πεντάμηνη απραξία του καθ’ ύλην αρμόδιου, για θέματα δημόσιας διοίκησης, Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την ατολμία που δείχνει για την οριστική ρύθμιση του θέματος των Οργανισμών των Υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4369/2016.
Ύστερα από τα παραπάνω
Ζητάμε την άμεση απόσυρση της απαράδεκτης εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
 Καλούμε τους Υπουργούς κ. Πάνο Σκουρλέτη και κ. Όλγα Γεροβασίλη να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες
 • για τροποποίηση του υπαλληλικού κώδικα και την πλήρη εναρμόνιση του με τον νόμο 4369/2016,
 • για την κατάργηση του προβαδίσματος ανάμεσα σε αποφοίτους σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
 • για τη σύνταξη και τροποποίηση των ΟΕΥ απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4369/2016
Η Ομοσπονδία μας αντιλήφθηκε έγκαιρα τις διαφαινόμενες εξελίξεις μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ και προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την οριστική και ξεκάθαρη λύση του προβλήματος.
Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με κάθε τρόπο την προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας και την προσπάθεια για την δίκαιη αντιμετώπιση όλων των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας, συμπορευόμενοι και σε κοινές δράσεις μαζί με όλους τους Συλλογικούς φορείς των 53.000 Δημοσίων υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας.
Καλούμε την ΑΔΕΔΥ και τις Ομοσπονδίες της, να πάρουν θέση στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την επιχειρούμενη καταστρατήγηση του Ν. 4369/2016 αφού όλοι οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ θα αποκλείονται πλέον από τις θέσεις ευθύνης.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Φίλιππος Κυριάκος
Ο Γεν. Γραμματέας

 Ιωάννης Παπαιωάννου

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Συνεχίζουμε την Απεργία-Αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να προωθήσει με κάθε τρόπο την «αξιολόγηση» συνδέεται με τις αναδιαρθρώσεις συνολικά στο Δημόσιο, που στοχεύουν σε ένα κράτος πιο ταξικό, πιο αυταρχικό, πιο εχθρικό απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους και το λαό γενικότερα.
Άραγε μπορεί κανείς να μας εξηγήσει
πως θα αξιολογηθούν οι υποστελεχωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες;
πως θα αξιολογηθούν οι ακατάλληλες υποδομές και ο ελλιπής εξοπλισμός;
πως θα αξιολογηθεί η ανάθεση πολλαπλών καθηκόντων στους συναδέλφους;
πως θα αξιολογηθούν οι ποινικές διώξεις στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων;
πως θα αξιολογηθούν οι αξιολογητές που είναι τοποθετημένοι με ανάθεση;
πως θα αξιολογηθούν οι κάθε είδους παρεμβάσεις πολιτικών προϊσταμένων;
πως θα αξιολογηθούν οι ασάφειες της νομοθεσίας και η πολυνομία;
πως θα αξιολογηθεί η ανύπαρκτη στοχοθεσία ;
πως θα αξιολογηθεί η μισθολογική αφαίμαξη, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων του Δημόσιου τομέα στους ιδιώτες;


Η «αξιολόγηση» που προωθεί η κυβέρνηση, δεν έχει σκοπό την αναβάθμιση υπηρεσιών, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων ώστε οι ίδιοι και οι δημόσιες υπηρεσίες να γίνουν καλύτερες, αποδοτικότερες και πιο ποιοτικές.
Οφείλουμε όλοι να συνεχίσουμε να δίνουμε από κοινού τη μάχη ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση, για να υλοποιηθεί και να πετύχει η ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από όλες τις διαδικασίες που συνδέονται με αυτή.
Οφείλουμε να μην υποκύψουμε στον εκβιασμό της κυβέρνησης η οποία με την απεργοσπασία που νομοθέτησε, επιχειρεί να ποινικοποίησει τη συνδικαλιστική δράση, τιμωρώντας τους συναδέλφους, που μετέχουν στην νόμιμα προκηρυγμένη «απεργία-αποχή» από τις διαδικασίες της αξιολόγησης.
Απέναντι σε αυτό το αυταρχικό ολίσθημα υπάρχει μόνο ο δρόμος του συλλογικού αγώνα.
Οι εργαζόμενοι μπορούμε να δώσουμε για μία ακόμη φορά μαζικά και δυναμικά την απάντησή μας στην τρομοκρατία και την απεργοσπασία.

Συνεχίζουμε την ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ από κάθε διαδικασία της αξιολόγησης.
                                                                                         Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
              Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                        Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΜΗΤΕΔΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Το τελευταίο διάστημα με αφορμή τις τροποποιήσεις Οργανισμών διαφόρων Υπηρεσιών, έχουν αποσταλεί προς Περιφερειάρχες, Δημάρχους, Υπουργούς κ.λ.π. επιστολές φορέων υπαλλήλων της ΠΕ κατηγορίας όπως η ΕΜΔΥΔΑΣ, που χρησιμοποιούν και επικαλούνται πρόσφατες Αποφάσεις του ΣτΕ σχετικές με Οργανισμούς Περιφερειών, αλλά και επιστολές Επιμελητηρίων τα οποία θεωρούν ότι μπορούν πλέον να επεκτείνουν το πεδίο δράσης τους, ζητώντας αλλαγές… «ώστε να εφαρμοστεί τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας»  λειτουργώντας ως επαγγελματικά σωματεία.
Στοχεύουν και επιδιώκουν να πετύχουν τροποποιήσεις των Οργανισμών των Υπηρεσιών του Δημοσίου προς όφελος των μελών τους, αποκλείοντας όλους τους Υπαλλήλους της ΤΕκατηγορίας από τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης για την ανάληψη θέσεων προϊσταμένων, ασχέτως αν αυτοί διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους εξειδίκευσης, διδακτορικά, γνώση ξένων γλωσσών, δεύτερο πτυχίο, επιμόρφωση κλπ.
 Σχετικά με αυτό το θέμα θέλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής:
 • Οι Αποφάσεις του ΣτΕ για Οργανισμούς Περιφερειών, εκδόθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τροποποίηση του Υπαλληλικού Κώδικα με το Ν.3839/2010.
 • Στο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπεται σαφέστατα ότι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος.
 • ‘Εκτοτε έχουν γίνει άλλες τέσσερις βασικές τροποποιήσεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007):
 1. με το Ν. 4024/2011
 2. με το Ν. 4275/2014 ο οποίος προβλέπει ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης να επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
 3. με το Ν. 4301/2014 ο οποίος περιλαμβάνει χαριστική διάταξη τροποποίησης του Ν. 4275/2014 ώστε…«Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος επιλογής για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων των οριζόντιων Γενικών Διευθύνσεων δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ….»
 1. και τον πρόσφατο Ν.4369/2016 που προβλέπει ότι οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας:
  • Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης
  • Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.
 • Οι παραπάνω νόμοι και ειδικά ο τελευταίος και ισχύων,  αποτυπώνουν με απόλυτη σαφήνεια, χωρίς αστερίσκους και περίεργες πολύπλοκες ερμηνείες, ότι οι υπάλληλοι της ΠΕ και της ΤΕ κατηγορίας θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως στελέχη των Υπηρεσιώντου Δημοσίου. Ως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα πτυχία τους μοριοδοτούνται με την ίδια διαδικασία και η επιλογή προϊσταμένων στηρίζεται στην αξιολόγηση που περιλαμβάνει αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και συγκεκριμένα:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,
β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης
έχοντας στόχο να αναδειχθούν σε θέσεις ευθύνης οι πλέον άξιοι και ικανοί υπάλληλοι.
 • Είναι ξεκάθαρη η βούληση της Πολιτείας να αξιοποιήσει το σύνολο του στελεχιακού της δυναμικού και μάλιστα επεκτείνει τη δυνατότητα αυτή σε αποφοίτους κολεγίων, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί μόνο επαγγελματική και όχι ακαδημαϊκή ισοτιμία (Π.Δ. 50/2001 Κωδικοποίηση προσοντολογίου αρθ. 26 παρ.11).
 Επιβάλλεται ακόμη να ληφθούν υπόψη:
 Ότι τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια ανήκουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευσητο πτυχίο τους αποτελεί βασικό τίτλο σπουδών και οι απόφοιτοί τους αμφότεροι έχουν την δυνατότητα σπουδών μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου (Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.3685/2008).  Ο Ν. 4009/2011 αναφέρει ότι: Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια»  και  β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.»
 • Η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα», αναφέρει ξεκάθαρα ότι για τις θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων (Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος) επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, κάτι που επιμελώς αποσιωπάται.
 • Γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ, ενδεικτικά η υπ’ αρ. 256/2010 για τον Ο.Ε.Υ. της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, όπου αναφέρεται ότι:
 • Άρθρο 24 «…νομίμως και σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη……..ορίζεται στο άρθρο 21 του …….στις Διευθύνσεις της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προΐστανται υπάλληλοι  των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ. Επίσης για τους ίδιους λόγους νομίμως ορίζεται …….ότι στα Τμήματα των Διευθύνσεων προΐστανται κατά κανόνα υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ …….και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ».
 • Άρθρο 25 «……συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, στη δημόσια διοίκηση, είναι, καταρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ μόνον, όμως εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι κατέχουν τον ίδιο τουλάχιστο βαθμό…… και να ορισθεί ότι εν ελλείψει των κατηγοριών αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ».
Είναι πλέον σαφέστατο ότι ο όρος «εν ελλείψει» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την ΤΕ κατηγορία.
Αντίστοιχο θέμα που δημιουργήθηκε στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων, αντιμετωπίσθηκε και επιλύθηκε με τον Ν. 4272/2014, αρθρ. 26 που αναφέρει ότι: ….«για τις θέσεις ευθύνης……για τις οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών».
Ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας γνώση της τακτικής των πιέσεων και μεθοδεύσεων που ασκούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο αποκλεισμός των ΤΕ υπαλλήλων από την διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή προϊσταμένων,
Καλούμε
τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειάρχες και Δημάρχους, να μην ενδώσουν και συναινέσουν σε τακτικές που εξυπηρετούν μόνο συντεχνιακά συμφέροντα και προσωπικές σκοπιμότητες, τακτικές που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Δημόσιο συμφέρον, αποτελούν τροχοπέδη στην ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και των Υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, αφού προσπαθούν να καταδικάσουν σε στασιμότητα σημαντικά στελέχη τους και να τους στερήσουν το όραμα και την προσπάθεια για κάθε είδους βελτίωση, ακυρώνοντας κάθε προοπτική εξέλιξής τους στην ιεραρχία.
Καλούμε
τα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών επειδή η αντιμετώπιση της ΤΕ κατηγορίας έχει πλέον αποκτήσει ρατσιστικά χαρακτηριστικά, να διατυπώσουν άμεσα και ξεκάθαρα προς κάθε ενδιαφερόμενο, την δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής προϊσταμένων των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας, που άλλωστε επιβάλλεται να γίνεται  αποκλειστικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4369/2016 που προβλέπει μοριοδότηση με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, κάνοντας πράξη τις εξαγγελίες περί τερματισμού πελατειακών σχέσεων και εξυπηρέτησης μικροπολιτικών συμφερόντων.

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΜΗΤΕΔΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΜΗΤΕΔΥ


             Το Γ.Σ. της ΠΟΜΗΤΕΔΥ, αποτελούμενο από τους Προέδρους των Συλλόγων και τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΜΗΤΕΔΥ που το συγκροτούν, συνεδρίασε  στην Αθήνα και εξέτασε το σύνολο των προβλημάτων του κλάδου των Μηχανικών ΤΕ.
Συζητήθηκαν οι δρομολογούμενες εξελίξεις στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα νέα δεδομένα στο Δημόσιο και οι υποστελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες, οι παρεμβάσεις που τροποποιούν την πολεοδομική νομοθεσία, η ριζική αναμόρφωση των ρυθμίσεων και διαδικασιών που διέπουν τις Δημόσιες Συμβάσεις και γενικότερα τα Δημόσια Έργα, καθώς και επί μέρους εργασιακά θέματα.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους εξής τομείς:
 1. Θέματα Υπουργείου Παιδείας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,, συνενώσεις Πανεπιστημίων – ΤΕΙ & επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ.
Καταγγέλλουμε την μεθοδικά επιχειρούμενη κατάργηση του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που ξεκινά με τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Μετά την κατάργηση των δυο, κατά γενική ομολογία καλύτερων ακόμα και από κάποια Πανεπιστήμια, ΤΕΙ μέσω της απορρόφησης, είναι απαίτηση  της κοινότητας των ΤΕΙ, το νέο Πανεπιστήμιο να φέρει τον τίτλο «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών» ως φυσική συνέχεια των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
Πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς σε όλους τους Έλληνες πολίτες τι προσδοκά η Κυβέρνηση από αυτήν τη θεμελιώδη τροποποίηση της Ανωτάτης Εκπαίδευσης, ποια η αναγκαιότητά της, τι εξυπηρετεί και τι θα προσφέρει στην  εθνική Οικονομία και γενικά την ανάπτυξη της χώρας, η ταυτόχρονη ύπαρξη  μηχανικών  Πανεπιστημίων 4ετούς  και  5ετούς φοίτησης.
Στη διαδικασία αυτή φυσικά και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ, που εκκρεμούν επί  δεκαετίες, ούτε  επίσης μεταβατικές διατάξεις ισοτίμησής τους.
 1. Θέματα Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Οργανισμοί Υπηρεσιών, Υπαλληλικός κώδικας, Αναγνώριση προϋπηρεσίας.
Παρότι σε όλους τους Νόμους για τη Δημόσια Διοίκηση (Ν.2190/94, Ν.2683/99, Ν.3260/04, Ν.3528/07, Ν.3839/10, Ν.4024/11, 4369/27-2-2016) υπάρχουν διατάξεις που προβλέπουν την εξέλιξη των υπαλλήλων ΤΕ στην ιεραρχία και την τοποθέτησή τους σε θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων και επίσης εγγραφής των στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης, καταβάλλονται διαρκώς προσπάθειες και μεθοδεύσεις για τον αποκλεισμό των Μηχανικών ΤΕ από το δικαίωμα συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής σε θέσεις προϊσταμένων, είτε με τη μη πρόβλεψη υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας στις θέσεις προϊσταμένων στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, είτε με την προσθήκη του όρου “ελλείψει” μεταξύ των  κλάδων που προβλέπεται  να προΐστανται.
 1. Θέματα  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Πόρος των ΤΕ Μηχανικών
Η μεροληπτική θεσμοθέτηση και δημιουργία πόρου μόνο για τους ΠΕ Μηχανικούς του Δημοσίου, ο οποίος προκύπτει κατόπιν συμφωνίας με τις εργοληπτικές Οργανώσεις από το εργολαβικό όφελος των συμβάσεων των Δημοσίων Έργων, με την καθοριστική μονομερή παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Αντίστοιχος πόρος για τους ΤΕ Μηχανικούς οι οποίοι ασκούν τα ίδια καθήκοντα και έχουν τις ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις με τους ΠΕ Μηχανικούς,  βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία υπογραφής της Συμφωνίας με τους Εργολήπτες, παρά τις τεράστιες και πολύμηνες προσπάθειές μας, αφού το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών δεν έχει δώσει την αντίστοιχη  βαρύτητα και το ανάλογο ενδιαφέρον.
Επειδή είναι κοινή μας διαπίστωση ότι επιχειρείται από την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς η υποβάθμιση του κλάδου των Μηχανικών ΤΕ και των ΤΕΙ  και η απαξίωση του έργου και της συνεισφοράς των Μηχανικών ΤΕ στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στα Δημόσια Έργα και την παραγωγική διαδικασία
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ομόφωνα
η πραγματοποίηση κινητοποιήσεων του κλάδου των Μηχανικών ΤΕ με την μορφή που θα επιλέξει το ΔΣ της ΠΟΜΗΤΕΔΥ.
Άμεσα  θα συγκληθούν Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων, για να ενημερωθούν τα μέλη, να δηλωθεί η διαθεσιμότητα των συναδέλφων, καθώς και να  συζητηθούν προτάσεις για κλιμακούμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, όπως: στάσεις εργασίας, αποχή από επιτροπές, εκτός έδρας μετακινήσεις και επιβλέψεις έργων κ.λ.π.
 ΖΗΤΑΜΕ
 • Στο προς συζήτηση στη Βουλή σχέδιο νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, να προβλέπονται διατάξεις οριστικής λύσης του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτωντων αποφοίτων των ΤΕΙ ώστε:
 1. Το πτυχίο ΤΕΙ (Bachelor) να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για απρόσκοπτη πρόσβαση στο επάγγελμα, με επαγγελματικά δικαιώματα Ανωτάτων Σχολών, επιπέδου 6 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
 2. Το νέο Πανεπιστήμιο να φέρει τον τίτλο «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών» ως φυσική συνέχεια των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
 3. Άμεση έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανικών ΤΕ.
  • Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να θεσμοθετηθεί το ταχύτερο δυνατόν ο πόρος των ΤΕ Μηχανικών, όπως αντίστοιχα έπραξε για την δημιουργία του πόρου των ΠΕ Μηχανικών, ικανοποιώντας ένα λογικό, δίκαιο και ώριμο αίτημα.
  • Τα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών, να διασφαλίσουν άμεσα και ξεκάθαρα τη δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής προϊσταμένων των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας, καταργώντας τις αναχρονιστικές διατάξεις προβαδίσματος κατηγοριών ανάμεσα σε υπαλλήλους αποφοίτους της τριτοβάθμιας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, ώστε η επιλογή να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4369/2016 που προβλέπει μοριοδότηση σύμφωνα με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, κάνοντας πράξη τις εξαγγελίες περί τερματισμού πελατειακών σχέσεων και εξυπηρέτησης μικροπολιτικών συμφερόντων.
  • Δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση με κοινές για όλους τους Υπαλλήλους προϋποθέσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας του ιδιωτικού τομέα.
  • Να τηρείται απαρέγκλιτα πρόβλεψη για αναλογική στελέχωση όλων των Υπηρεσιώνμε Πτυχιούχους Μηχανικούς (ΤΕ) και Διπλωματούχους Μηχανικούς (ΠΕ).
  • Αναπροσαρμογή της χιλιομετρικής αποζημίωσηςαύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης και του αριθμού των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης ανά έτος, μείωση του ορίου της χιλιομετρικής απόστασης για τα εκτός έδρας και πρόβλεψη για προκαταβολή τουλάχιστον των εξόδων κίνησης και διαμονής.
 • Νομική προστασία στους Μηχανικούς, με δικηγόρο επιλογής τους, που να ανταποκρίνεται και να προστατεύει τα στελέχη και τα συμφέροντα του Δημοσίου, τα οποία συχνά βρίσκονται αντιμέτωπα με οργανωμένα κυκλώματα και μεγάλα δικηγορικά γραφεία.
 • Συμμετοχή μας σε όλες τις διαδικασίες που μας αφορούν και εξαντλητικό διάλογο για όλες τις επιχειρούμενες αλλαγές. Καμιά απόφαση για εμάς χωρίς εμάς, χωρίς συμμετοχή των φορέων του κλάδου μας. Η εκπροσώπησή μας είναι δικαίωμα και έκφραση Δημοκρατίας
 Γνωρίζοντας τις διαρκείς και επίμονες προσπάθειες του Δ.Σ. για συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες επίλυσης των χρόνιων και εξαιρετικά σημαντικών θεμάτων του κλάδου μας
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ
τους Υπουργούς Παιδείας και Υποδομών & Μεταφορών, γιατί παρόλα τα αιτήματα και τις προσπάθειές μας για συνάντηση και διάλογο, μας αγνοούν επιδεικτικά.
 Καλούμε τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν μαζικά και ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις και τις δρομολογούμενες κινητοποιήσεις.
Είναι πλέον μοναδική επιλογή μας η αγωνιστική δράση για την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων μας.