Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδοση του πόρου


                                                                                                  Πύργος
    19 Σεπτεμβρίου 2019      


        Αριθ. Πρωτ.: 28 
        

 ΠΡΟΣ:
Μέλη συλλόγουΠ.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.


 ΚΟΙΝ.:


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την 18-9-2019 και αποφάσισε ομόφωνα να μην ξεκινήσει ακόμη την διαδικασία συλλογής δικαιολογητικών για την δημιουργία Μητρώου Δικαιούχων του πόρου, όπως είχε ζητήσει με το υπ’ αριθ. 2939/6-9-2019 έγγραφό της η Ομοσπονδία.
Με βάση το δεδομένο ότι,
1. η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει την διαχειριστική επιτροπή του πόρου δεν έχει εκδοθεί,
2. ότι ακόμη δεν έχει γίνει γνωστός  στις υπηρεσίες ο σχετικός αριθμός λογαριασμού του ΤΜΕΔΕ στον οποίο θα γίνεται η παρακατάθεση των κρατήσεων για το πόρο, 
3. δεν είναι γνωστά ακόμη τα πακέτα παροχών της τράπεζας Αττικής και ποιο το πιθανό κόστος 
διατραπεζικής συναλλαγής με άλλες τράπεζες,

οδηγηθήκαμε εύκολα στο συμπέρασμα ότι είναι πρόωρη η συλλογή των συμπληρωματικών απογραφικών δηλώσεων και των σχετικών δικαιολογητικών που θα τις συνοδεύουν..

Επιπλέον αυτών και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη συνάντηση των μελών του Δ.Σ. με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, θεωρούμε ότι μια πιθανή καθυστέρηση στις διαδικασίες απόδοσης του πόρου θα καταστήσει ανενεργές τις βεβαιώσεις υπηρεσιακής κατάστασης υποχρεώνοντάς σας να προσκομίσετε καινούργιες (δεν ισχύουν πέραν του τριμήνου).

Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. του Συλλόγου μας παρακολουθεί το θέμα και θα σας ενημερώσει άμεσα για οτιδήποτε νεότερο. Όπως άλλωστε γνωρίζετε ο σύλλογός μας είναι ενεργός, έχει ενημερωμένο μητρώο μελών και όλα τα μέλη του είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
                                                                
                                                                   Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου

           Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.