Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

Γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση 25-2-2019 - Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Γενική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου μας, στα γραφεία του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στο Διοικητήριο Πύργου.

Έγινε εκτενής ενημέρωση από τον πρόεδρο του Δ.Σ. για τα θέματα που απασχολούν τους Μηχανικούς ΤΕ, τις τελευταίες εξελίξεις, τις δράσεις και διεκδικήσεις για τα βασικότερα αιτήματά μας:
·   Τροποποίηση Οργανισμών  Υπηρεσιών του Δημοσίου και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων.
·   Πόρος  2,5‰ με δικαιούχους τους Μηχανικούς ΤΕ
·   Υποστελέχωση Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών
·  Επαγγελματικά δικαιώματα  Mηχανικών ΤΕ και γενικότερα όλων των αποφοίτων ΤΕΙ

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι ενέργειες και οι δράσεις του Δ.Σ. μέχρι και σήμερα, ο Διοικητικός και ο Οικονομικός απολογισμός οι οποίοι έγιναν ομόφωνα αποδεκτοί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Ηλείας αυτά τα τρία χρόνια είχε μια σημαντική παρουσία και δραστηριότητα και ανέπτυξε δράσεις δίνοντας έμφαση στα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα του κλάδου μας, ενώ προχώρησε σε παρεμβάσεις στους αρμόδιους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες στην προσπάθεια επίλυσής τους.
Έχοντας πάντα ως γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των συναδέλφων, οι συνεδριάσεις ήταν σε συναινετικό και ομαλό κλίμα και στην πλειοψηφία των αποφάσεων υπήρχε ομοφωνία. Ανταποκρίθηκε σε όλα τα αιτήματα των μελών και απευθύνθηκε στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες ζητώντας στοιχεία για την απόκτηση συνολικότερης εικόνας των διεκδικήσεων μας ώστε να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα.
Τέλος, προκηρύχθηκαν εκλογές για την 12-4-2019, εκλέχθηκε η εφορευτική επιτροπή και έγινε κάλεσμα σε όλους να συμμετέχουν στις δράσεις και τις διεκδικήσεις παρέχοντας βοήθεια στο νέο πλέον Συμβούλιο που θα προκύψει και όλοι μαζί να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων υπέρ του κλάδου.
Ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας με τέσσερις να είναι τυχεροί/ρές που κέρδισαν τις δωροεπιταγές.

Οι Μηχανικοί ΤΕ του Ν. Ηλείας για μια ακόμη φορά δήλωσαν παρόντες και συσπειρωμένοι στο Σύλλογο.

Αισιοδοξώντας για μια καλύτερη συνέχεια μέσα από την συσπείρωσή μας για την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας ευχόμαστε για όλους και όλες
                                               Καλή χρονιά με υγεία και κάθε επιτυχία!!!

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-2-2019ΓΕΝΙΚΗ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Γραφεία Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας 
 Διοικητήριο Πύργου 
(είσοδος από πεζόδρομο Δραγατσανίου)

Δευτέρα  25 - 2 - 2019
                                                         Ώρα 12 : 30


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.        Εξελίξεις – ενημέρωση
2.        Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός.
3.        Προκήρυξη Εκλογών - Ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής

Θα ακολουθήσει κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.


ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. ΗΛΕΙΑΣ

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Καταγγελία της απόφασης του Δ.Σ. Πύργου για τον Ο.Ε.Υ. Δήμου (θέσεις ευθύνης)
                                                                                                               Πύργος     7  Φεβρουαρίου 2019      
                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.:  6

  ΠΡΟΣ:
1.    Δημάρχο Πύργου
email: dimarxospyrgou@gmail.com 
2.     Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝ.:
1.       Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 email: apapanik@1489.syzefxis.gov.gr
2.       Δημοτικούς Συμβούλους
3.       Μέλη συλλόγου
4.       Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
         

Ο Σύλλογός μας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ Δημοσίους Υπαλλήλους Ν. Ηλείας και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ).
Με το υπ’ αριθμ. 14/18-10-2018 έγγραφό μας σας είχαμε επισημάνει την ισχύουσα νομοθεσία για την επιλογή των κατηγοριών των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης στον υπό διαμόρφωση Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύργου και είχαμε ζητήσει  συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας παραθέσουμε τις θέσεις για αυτό το σημαντικό θέμα, όμως αγνοηθήκαμε.
Η υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση  του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύργου όσον αφορά την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, (όπου προβλέπεται για τις θέσεις Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων να τοποθετούνται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και εν έλλειψη αυτών κατηγορίας ΤΕ) αγνοεί και παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία.
Επισημάνουμε ότι:
·   Στο Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπεται σαφέστατα ότι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος.
·         Στο Ν.4369/2016 προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας:
Α) Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης (άρθρο 2)
Β) Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος (άρθρο 29).
·         Αναφορικά με τις αποφάσεις του ΣΤΕ για το θέμα της επιλογής προϊσταμένων, αποτελεί κοινή παραδοχή και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ότι η ισχύς του νόμου (εν προκειμένω Ν. 4369/2016 - άρθρο 29) υπερισχύει αποφάσεων του ΣΤΕ (εν προκειμένω Τμήματος και όχι Ολομέλειας) αλλά και οποιωνδήποτε διευκρινιστικών εγκυκλίων Υπουργείων. Σύμφωνα με τη διάσταση που δίνει η απόφαση του ΣτΕ, για κάθε θέση ευθύνης πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το αντικείμενο της οργανικής μονάδας και τις ασκούμενες αρμοδιότητες.
·         Σύμφωνα με την εγκύκλιο του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018) διευκρινίζεται σαφέστατα ότι: «Κατά τη σύνταξη των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται υπόψη κατ’ αρχήν οι υπηρεσιακές ανάγκες σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του προβαδίσματος των κατηγοριών του άρθρου 97 του Υ.Κ., με επιτρεπτή την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας δύναται η διοίκηση να ορίζει διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ή και να περιορίζει τις κατηγορίες και τους κλάδους από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά τρόπο αποτελεσματικό η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω οργανικών μονάδων προς εξυπηρέτηση πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των υπαλλήλων για υπηρεσιακή εξέλιξη και ότι «η αξιοποίηση της εξαιρετικής διατύπωσης του άρθρου 97, παρ. δ’ του Υ.Κ. δεν μπορεί να γίνεται αδιακρίτως και χωρίς τεκμηρίωση, η οποία θα προκύπτει είτε από το σώμα της πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου».
·         Επίσης η υπ’ αριθμ. πρωτ. 26109/5-6-2018 (ΑΔΑ:Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», που εφαρμόσατε στη διαμόρφωση του Ο.Ε.Υ. έχει ήδη ανακληθεί από την υπ’ αριθμ. 40645/3-8-2018 εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου.
Πέραν όμως από κάθε νομική τεκμηρίωση υπάρχει και η ηθική τεκμηρίωση που αφορά την απαράδεκτη υιοθέτηση αποκλεισμού αξιοποίησης στελεχών με Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά, πτυχία ξένων γλωσσών, πολυετή εμπειρία κλπ.
Σύμφωνα με τα οποία με βάση της αξιοκρατική διαχείριση των νόμων του κράτους δικαίου πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να διεκδικούν τις θέσεις ευθύνης οι καλύτεροι (μετά και την αξιολόγηση βάση αντικειμενικών κριτηρίων του Ν.4369/2016).
Είναι απαράδεκτο ο Δήμος Πύργου να αποκλείει από την υπηρεσιακή εξέλιξη τους συναδέλφους κατηγορίας ΤΕ παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας και διακρίνοντας τους υπάλληλους της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας σε ικανούς και ανίκανους να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης. Σε κάθε περίπτωση η παράθεση του όρου «εν ελλείψει» παραπέμπει στις συνθήκες της Δημόσιας Διοίκησης της δεκαετίας του 70 και περιλαμβάνει μέσα της την παραδοχή ότι ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ είναι σε κάθε περίπτωση καταλληλότερος από ένα υπάλληλο της κατηγορίας ΤΕ, χωρίς να δίδεται η δυνατότητα στους συναδέλφους Μηχανικούς και των δύο κατηγοριών να αξιολογηθούν σύμφωνα με τα ποσοτικά – ποιοτικά κριτήρια του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016.
Ολοκληρώνοντας, θεωρούμε ότι ως προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων πρέπει να επιλέγονται υπάλληλοι κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και ως προϊστάμενοι Τμημάτων υπάλληλοι κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣΤΕ (όχι αδιακρίτως) με σαφή, συγκεκριμένη και διαφορετική αιτιολόγηση των θέσεων ευθύνης, ανά οργανική μονάδα σε όλα τα επίπεδα ώστε να υπάρχει ισότιμη αφετηρία διεκδίκησης των θέσεων ευθύνης από όλους τους υπαλλήλους.
Τέλος, κατόπιν των ανωτέρω ο Σύλλογός μας είναι υποχρεωμένος να προσφύγει αρμοδίως κατά της εγκυρότητας της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την επιλογή  των κατηγοριών των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης.

                                                                     Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     


                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
                Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Πρόσκληση σε Γενική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση
  Πύργος   6 Φεβρουαρίου 2019      

Αριθ. Πρωτ.: 5
             ΠΡΟΣ :
  Μέλη Συλλόγου
          ΚΟΙΝ :
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
email:  info@pomitedy.gr


Συνάδελφισσες, συνάδελφοι,
Σας καλούμε στην Γενική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου μας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:30  στα γραφεία του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στο Διοικητήριο Πύργου (είσοδος από πεζόδρομο Δραγατσανίου).
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:
1.      Εξελίξεις – ενημέρωση
2.      Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός.
3.      Προκήρυξη Εκλογών - Ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
           
        Η παρουσία σας στην Συνέλευση είναι αναγκαία για την ύπαρξη και ενδυνάμωση του Συλλόγου μας.
      Οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης του συνδικαλιστικού δικαιώματος σας, σύμφωνα με το πνεύμα των διατάξεων του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ Α' 79).


                                                                     Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
                        Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.