Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ αποτελεί τον μόνο επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα που εκπροσωπεί θεσμικά τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι

Έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) προς την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και το Τ.Ε.Ε, από το οποίο προκύπτει ότι ξεκάθαρα ότι η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ αποτελεί τον μόνο επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα που εκπροσωπεί θεσμικά τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι και ότι οι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι  υπόκεινται στην πειθαρχική διαδικασία των αρμόδιων πειθαρχικών Συμβουλίων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.


Δείτε το έγγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου