Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν μηχανικούς Περιφερειών που ασχολούνται με τις αδειοδοτήσεις Πρατηρίων Καυσίμων

                                                                                          
                                                                                            Πύργος     16  Ιανουαρίου 2017    
                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.:   2     
    


           
ΠΡΟΣ:
       Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
       email:  gram-ypourgou@yme.gov.gr,
       protokollo-ypourgou@yme.gov.gr

ΚΟΙΝ.:
1.    Υπουργείο Εσωτερικών
      email: info@ypes.gr
2.     Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης       
      email: ydmed@ydmed.gov.gr
3.    Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
      email: grafeio.pde@pde.gov.gr
4.    Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας
      email: g.p.georgiopoulos@pde.gov.gr 
5.    Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. email:  info@pomitedy.gr
6.    Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Ηλείας
     email: sypeilias@gmail.com
7.    Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Αχαΐας
     email : sypea@pde.gov.gr
8.    Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  
     e-mail: tld1@aitnia.pde.gov.gr
ΘΕΜΑ:
Πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν μηχανικούς Περιφερειών που 
ασχολούνται με τις αδειοδοτήσεις Πρατηρίων Καυσίμων


Στο Ν. 4439/16 (ΦΕΚ 222 Α/30-11-2016): Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις και συγκεκριμένα στα άρθρα 14, 15, 16 & 20 που αφορούν τις διαδικασίες χορήγησης άδειας ίδρυσης, λειτουργίας, αλλαγής δικαιούχου κλπ πρατηρίου υγρών καυσίμων αναφέρεται ότι : «Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών.»
Εν ολίγοις, καταδικάζονται οι συνάδελφοι μηχανικοί, υπάλληλοι και προϊστάμενοι των Τεχνικών Τμημάτων των Διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας, χωρίς καμιά διερεύνηση αφού επιβάλλεται η ποινή του προστίμου στον υπάλληλο και τους προϊσταμένους του, ποσού ίσου με τις αποδοχές τριών (3) μηνών.
Στην ουσία, καταργείται  το «τεκμήριο της αθωότητας» που ισχύει στο πειθαρχικό και στο ποινικό δίκαιο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η υποστελέχωση των Υπηρεσιών και η υφιστάμενη μείωση του προσωπικού που στις περισσότερες των περιπτώσεων λειτουργούν οριακά. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα Τμημάτων που υπολειτουργούν με συναδέλφους να εκτελούν καθήκοντα υπαλλήλου και Προϊσταμένου ταυτόχρονα. Πολλές φορές μάλιστα συνδράμονται στο έργο τους από συναδέλφους υπάλληλους άλλων Τμημάτων.  Επίσης δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ο μεγάλος όγκος αρμοδιοτήτων και υποθέσεων που χειρίζονται οι Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών και οι ασάφειες που υπάρχουν στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Σαφέστατα, δεν είμαστε αντίθετοι στις προθεσμίες για τη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων που υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση και οι οποίες πρέπει να τηρούνται. Η στοχοποίηση και τρομοκράτηση όμως συγκεκριμένων υπαλλήλων δεν βοήθα στην ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το πιθανότερο είναι, τέτοιες ρυθμίσεις να δημιουργήσουν κύμα αιτήσεων φυγής των υπαλλήλων από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
ΖΗΤΟΥΜΕ να καταργηθεί ΑΜΕΣΑ η συγκεκριμένη ρύθμιση, επειδή θεωρούμε ότι το Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων είναι επαρκέστατο να αντιμετωπίσει αντίστοιχες περιπτώσεις.

                                                                             Για το Δ.Σ.
                    Ο Πρόεδρος                                                                               Η Γεν. Γραμματέας                                                           


                 Θεόδωρος Τσίπας                                                              Έλενα Περιστεροπούλου                                               Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                                Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου