Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Συμμετοχή στη διαβούλευση του Νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»


Συμμετοχή στη διαβούλευση του Νομοσχεδίου του Υπ. Παιδείας «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»
σχόλια επί του άρθρου 46 
Αντί να λύνει το πραγματικό πρόβλημα λειτουργεί ξεκάθαρα συντεχνιακά και περιπλέκει την κατάσταση. Πριμοδοτούνται προκλητικά δύο κλάδοι (Διπλωματούχοι Μηχανικοί και Γεωπόνοι) δημιουργώντας τεράστιες ανισότητες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Η προχειρότητα και η βιασύνη με την οποία συντάχθηκε το παρόν άρθρο του προς διαβούλευση σχεδίου νόμου διαφαίνεται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει παράγραφος 3, αλλά και το ότι δεν υφίσταται δεύτερο εδάφιο στη παράγραφο 4 στο οποίο παραπέμπει η παράγραφος 6.

Παράγραφος 1 και 2
Απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος και μάλιστα αναδρομικά για σχολές με 5ετή προγράμματα σπουδών. Απίστευτη ελληνική πρωτοτυπία.
Το μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι ένας τίτλος σπουδών που αποδίδεται σε κάτοχο πτυχίου ύστερα από την παρακολούθηση ανάλογου κύκλου μαθημάτων.
Πώς μπορεί αυτό να γίνει αποδεκτό από του απόφοιτους ΑΕΙ (Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ) που πήγαν και έκαναν πραγματικό Μεταπτυχιακό, σε κάποιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ξόδεψαν ένα ή δυο χρόνια, μελετώντας ένα εξειδικευμένο αντικείμενο, όταν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δίνεται έτσι απλά τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στην ειδικότητα του Τμήματος !!!!! και μάλιστα αναδρομικά;
Πως είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται ως μεταπτυχιακό ένας ακαδημαϊκός τίτλος που οι απόφοιτοί του όταν ξεκίνησαν δεν υπήρχε αυτή η προϋπόθεση.
Τα κριτήρια της παρ. 1 για την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης είναι σκόπιμα αόριστα και υποκειμενικά (θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες, η εμβάθυνση και η εμπέδωση…..), ενώ δεν είναι δυνατόν να έχουν ισχύ και στο παρελθόν αφού τώρα καθορίζονται.
Δεν προβλέπεται τι θα συμβεί αν στο μέλλον διαπιστωθεί ότι αυτά τα κριτήρια πάψουν να πληρούνται σε κάποιες σχολές.

Παράγραφος 4 και 5
Απαράδεκτη η σύσταση της επιτροπής. Οι φορείς εκπροσώπησης των πτυχιούχων μηχανικών Τ.Ε.Ι παρακάμπτονται ενώ μετέχει στην επιτροπή ο πρόεδρος του ΤΕΕ που γνωρίζουμε ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας κάθε  προσπάθειας έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Δεν αποσαφηνίζεται ποιος θα ορίζει τα υπόλοιπα μέλη και με ποια κριτήρια, και δεν είναι κατανοητό γιατί ο εκπρόσωπος των αποφοίτων ΤΕΙ πρέπει να είναι μέλος του ΤΕΕ, πριν ακόμη την δημιουργία του αντίστοιχου μητρώου.
Η σύσταση άλλης μιας επιτροπής για την έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν είναι απαραίτητη, πολιτική βούληση χρειάζεται.

Παράγραφος 6
Ο διαχωρισμός των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του Ν. 2916/01 (Α΄ 114) είναι αυθαίρετος, απαράδεκτος και δε βασίζεται σε καμία διάταξη Νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6β του Ν. 2916/2001 «Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους» ο νομοθέτης ορίζει ρητά ότι τα πτυχία των Τ.Ε.Ι δε διαχωρίζονται και τα επαγγελματικά δικαιώματα θα είναι ίδια για όλους τους πτυχιούχους πριν και μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 2916/2001.
Η συγκεκριμένη διατύπωση μας προσβάλει. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου