Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας για την διαπίστευση των Δημοσίων ΚΤΕΟ


Πύργος 13/3/2012      

Αριθ. Πρωτ.: 4 
ΠΡΟΣ:
κ. Απόστολο Κατσιφάρα
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
Φαξ: 2610-452176ΚΟΙΝ:
κ. Χαράλαμπο Καφύρα
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας


ΘΕΜΑ:
Ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας για την διαπίστευση των Δημοσίων ΚΤΕΟ


κ. Περιφερειάρχη,
τα δημόσια ΚΤΕΟ έχουν στοχοποιηθεί με σκοπό το κλείσιμό τους, προς όφελος των Ιδιωτικών. Άλλη μια αρμοδιότητα του Δημοσίου τομέα οι υπεύθυνοι μεθοδικά σχεδιάζουν να την παραδώσουν σε ιδιώτες με ότι συνεπάγεται αυτό σε μια εύθραυστη και νεφελώδη περίοδο για το Δημόσιο.
Ο Νόμος 3897/10 (ΦΕΚ 208 Α΄) στο άρθρο 5 προβλέπει ότι όσα από τα Δημόσια ΚΤΕΟ δεν διαπιστευτούν εντός 18 μηνών από την δημοσίευση του Νόμου, θα απαγορεύεται να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και να εκδίδουν δελτία τεχνικού ελέγχου μέχρι την διαπίστευσή τους. Επίσης σε όλα τα δημόσια ΚΤΕΟ έχει εγκατασταθεί τουλάχιστον μια σύγχρονη γραμμή ελέγχου αυτοκινήτων η οποία καλύπτει στο σύνολο της το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020.
Παρόλα αυτά όμως το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση της απαιτούμενης Υπουργικής Απόφασης με την οποία να καθορίζονται οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα δημόσια ΚΤΕΟ, όπως αντίστοιχα έχει γίνει και με τα ιδιωτικά, προκειμένου να διαπιστευτούν.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η διαδικασία της πιστοποίησης τους θα είναι εφικτή αφού εκδοθεί η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση και ο αντίστοιχος φορέας αναθέσει την διαδικασία στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. ή άλλο ισότιμο φορέα.
κ. Περιφερειάρχη,
με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις και δημοσιεύματα που αφορούν το κλείσιμο των Δημοσίων ΚΤΕΟ, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναλάβετε την πολιτική πρωτοβουλία, ώστε όχι μόνο να το αποτρέψετε, αλλά και να εκδοθεί το προαπαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο, με τις παράλληλες ενέργειες σας για την διαπίστευση όλων των ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας


Ασημακόπουλος Ανδρέας
Ηλ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.
Η Πρόεδρος


Σωτηροπούλου Διονυσία
Τοπ/φος Μηχ/κος Τ.Ε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου