Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019

Επίλυση των προβλημάτων των ΤΕ Μηχανικών του Δημοσίου
Πύργος      3  Απρίλιου  2019     

                           Αριθ. Πρωτ.:  13    
ΠΡΟΣ:
Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Νομού Ηλείας

1.       κ. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Ευσταθία

2.       κ. Μπαξεβανάκη Δημήτριο
      dbaxev@yahoo.gr

3.       κ. Μπαλαούρα Γεράσιμο
      balmak@yahoo.com

ΚΟΙΝ.:

Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.


    ΘΕΜΑ   :  
Επίλυση των προβλημάτων των ΤΕ Μηχανικών του Δημοσίου

κ. Βουλευτές,
Ο Σύλλογός μας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ηλείας και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ).
Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας δύο πολύ σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ΤΕ Μηχανικών, εκφράζοντας ταυτόχρονα την έντονη διαμαρτυρία μας αλλά και την απογοήτευση μας για την αντιμετώπιση που τυγχάνει ο κλάδος μας από την Κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα :
1.    Η δημιουργία πόρου 2,5‰ με δικαιούχους τους ΤΕ Μηχανικούς, πόρου αντίστοιχου του 6‰ που δημιουργήθηκε προκλητικά μόνο για τους ΠΕ Μηχανικούς και προέρχεται από παρακράτηση ποσοστού 6‰ από το εργολαβικό όφελος σε όλες τις πιστοποιήσεις των Δημοσίων Έργων.

2.    Οι Οργανισμοί των Υπηρεσιών του Δημοσίου, όπου γίνονται διαρκώς προσπάθειες και μεθοδεύσεις για τον αποκλεισμό των ΤΕ Μηχανικών, αλλά και του συνόλου σχεδόν των αποφοίτων ΤΕΙ, από το δικαίωμα συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, είτε με τη μη πρόβλεψη υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας στις θέσεις προϊσταμένων στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, είτε με την προσθήκη του όρου “ελλείψει” μεταξύ των  κλάδων που προβλέπεται  να προΐστανται.

Αναλυτικότερα σας επισημαίνουμε τα εξής:
Στο θέμα της δημιουργίας του Πόρου των ΤΕ Μηχανικών του Δημοσίου από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, συνεχίζεται η μεθόδευση των υποσχέσεων και ατελέσφορων προσπαθειών, καθώς κατατέθηκε τροπολογία δύο φορές χωρίς να υποστηριχθεί επαρκώς, με αποτέλεσμα να παραμείνει απλώς μία εκδήλωση πρόθεσης αφού δεν κατέληξε προς ψήφιση στη Βουλή. Η μεροληπτική θεσμοθέτηση και δημιουργία πόρου μόνο για τους ΠΕ Μηχανικούς του Δημοσίου, ο οποίος προέκυψε κατόπιν συμφωνίας με τις εργοληπτικές Οργανώσεις έγινε με την καθοριστική και μονομερή παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Εκκρεμεί νομοθετικά η δημιουργία αντίστοιχου πόρου και για τους Μηχανικούς ΤΕ οι οποίοι αντιστοίχως σχεδιάζουν, μελετούν και επιβλέπουν δημόσια έργα όπως και οι ΠΕ Μηχανικοί, χωρίς καμία διαφοροποίηση ως προς τα μέσα και τις δυνατότητες, ενώ ως επιβλέποντες των έργων οι υπογράφουν πιστοποιήσεις που περιλαμβάνουν κρατήσεις (6‰) οι οποίες ενισχύουν τον πόρο μόνο των ΠΕ Μηχανικών, ενώ παράλληλα διατηρούν στο ακέραιο την οποιαδήποτε ποινική – αστική ευθύνη που μπορεί να προκύψει.

Όσον αφορά το θέμα των Οργανισμών, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ουδόλως συγκινείται από τη μεθοδευμένη στελεχιακή αποψίλωση και αποδυνάμωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου, αφού στις περισσότερες τροποποιήσεις Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας σε Υπουργεία Δήμους και Περιφέρειες, παρατηρείται το φαινόμενο του καθολικού αποκλεισμού όλων των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας από τις θέσεις προϊσταμένων είτε με τη μη πρόβλεψη υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας, είτε με τη χρήση του όρου «ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ», σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο Ν.4369/2016 ο οποίος ψηφίστηκε επί διακυβέρνησης του κόμματός σας. Συνεχίζονται δηλαδή οι «χάρες», οι «συντεχνιακές εξυπηρετήσεις» και πιθανόν οι «πελατειακές σχέσεις» προς όφελος των ΠΕ Μηχανικών του Δημοσίου και σε βάρος όλων των υπόλοιπων υπαλλήλων της ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, παρότι υπάρχουν διατάξεις που προβλέπουν την εξέλιξη των υπαλλήλων ΤΕ στην ιεραρχία και την τοποθέτησή τους σε θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων και επίσης εγγραφής των στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης. Αντί να «απαιτείται» η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης για τις θέσεις προϊσταμένων «αδιακρίτως» των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, αφού αξιολογούνται βάσει αντικειμενικών, αξιοκρατικών και ουσιαστικών προσόντων σύμφωνα με το Ν.4369/2016, η Δημόσια Διοίκηση επιστρέφει δεκαετίες πίσω, αποκλείοντας «αδιακρίτως» τους υπαλλήλους της ΤΕ κατηγορίας από τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης, αδιαφορώντας αν διαθέτουν επιπρόσθετα προσόντα, όπως μεταπτυχιακό ή ακόμα και διδακτορικό τίτλο σπουδών.

κ. Βουλευτές,
Η λήξη της θητείας αυτής της Κυβέρνησης δεν πρέπει να αφήσει εκκρεμότητες που η ίδια δημιούργησε ή δεν μπόρεσε να διευθετήσει λόγω αδράνειας ή αδυναμίας. Θεωρούμε ότι είναι ηθικό, δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη, η επίλυση κάθε ζητήματος που έχει προκύψει αυτό το διάστημα. Ο κλάδος των ΤΕ Μηχανικών διακατέχεται από αισθήματα αγανάκτησης και απογοήτευσης λόγω της εξαιρετικά προνομιακής μεταχείρισης που τυγχάνει ο κλάδος των ΠΕ Μηχανικών συνάδελφων μας σε όλους τους τομείς και έχει παγιωθεί η αντίληψη περί συστηματικού εμπαιγμού.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνηση για τα παραπάνω.

                                                                    Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     


                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
                           Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου