Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Δημιουργία πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς του Δημόσιου Τομέα - Έγγραφο προς βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Νομού Ηλείας
Πύργος       2  Νοεμβρίου 2016      


Αριθ. Πρωτ.: 36           


  ΠΡΟΣ:
κ.  Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη

κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη

κ. Μάκη Μπαλαούρα

βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Νομού Ηλείας

ΚΟΙΝ.:
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
email:  info@pomitedy.gr
ΘΕΜΑ:
Δημιουργία πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τους ΤΕ Μηχανικούς 
του Δημόσιου Τομέα

κ. Βουλευτά

Ο Σύλλογός μας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ηλείας.
Με τον N.4412/8-8-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» δημιουργήθηκε ο πόρος  6‰ για τους Διπλωματικούς Μηχανικούς του Δημοσίου, κάτι σε καμία περίπτωση δεν μας βρίσκει αντίθετους, επειδή αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα για την αποκατάσταση των απωλειών που υπέστησαν τα προηγούμενα χρόνια. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε για τους Διπλωματικούς Μηχανικούς του Δημοσίου δεν αναπτύχθηκαν παράλληλες ή ενιαίες ενέργειες και για τους ΤΕ Μηχανικούς, γεγονός που αυτοδίκαια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εφαρμόζονται επιλεκτικές πολιτικές.
Σε συνάντηση αντιπροσωπίας του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με τον Υπουργό ΥΠΥΜΕΔΙ κ. Σπίρτζη στις 20 Μαΐου 2016, μεταξύ των άλλων θεμάτων που ετέθησαν, ήταν η επιτακτική ανάγκη να δοθεί αντίστοιχο επίδομα του 6και στους ΤΕ Μηχανικούς αποκαθιστώντας έτσι την χρόνια αδικία που υφίσταται ο κλάδος μας. Ο Υπουργός στην συνάντηση αυτή δεσμεύτηκε ότι αν υπάρξει συμφωνία της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. με τις 5 εργοληπτικές οργανώσεις, τότε από την πλευρά του Υπουργείου του θα υπάρξει θετική νομοθετική ρύθμιση. Όμως 15 ημέρες μετά, στις 6 Ιουνίου 2016 με τον Ν. 4393/16 καταργήθηκε η κράτηση 6‰ που γινόταν στους λογαριασμούς των Δημοσίων έργων και συνεπώς και το επίδομα του 6των ΠΕ Μηχανικών.
Αιφνιδιαστικά στις 27 Ιουλίου εισήχθη στην βουλή με την διαδικασία του κατεπείγοντος το Νομοσχέδιο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το οποίο περιελάμβανε νομοθετική βελτίωση με την οποία επικυρώνονταν η συμφωνία της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ με τις Εργοληπτικές Οργανώσεις και δημιουργούνταν πάλι ο πόρος 6‰, μόνο για τους ΠΕ Μηχανικούς.
Στην συνέχεια με έγγραφα απευθυνθήκαμε επανειλημμένως προς τον αρμόδιο Υπουργό ζητώντας νέα συνάντηση μαζί του προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την δημιουργία ανάλογου πόρου και για τους ΤΕ Μηχανικούς, χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, παρότι στις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν κάποιες συναντήσεις και επαφές με συνεργάτες του.
            Το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έλαβε εντολή από το πρόσφατο Συνέδριο για την δυναμική διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος του κλάδου μας, με κλιμάκωση των αντιδράσεων και των κινητοποιήσεων. Έχει ζητήσει ήδη εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό, έχει αποστείλει έγγραφο για ενημέρωση στον πρωθυπουργό, ζητώντας την παρέμβασή του και έχει ζητήσει από κυβερνητικά κόμματα ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ συνάντηση για ενημέρωση τους.
Δεδομένου ότι :
  • Οι ΤΕ Μηχανικοί απασχολούνται στα δημόσια έργα αντιστοίχως με τους ΠΕ Μηχανικούς, χωρίς καμία διαφοροποίηση ως προς τα μέσα και τις ευθύνες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και στην ταχύτερη απορρόφηση των διασφαλισμένων κοινοτικών και εθνικών πόρων.
  • Ως επιβλέποντες των έργων οι ΤΕ Μηχανικοί υπογράφουν πιστοποιήσεις που περιλαμβάνουν κρατήσεις (6‰), οι οποίες θα ενισχύουν τον πόρο μόνο των ΠΕ Μηχανικών, δημιουργώντας αίσθημα αδικίας και συνθήκες έντασης και αντιπαλότητας μεταξύ ΠΕ και ΤΕ συναδέλφων Μηχανικών στις ήδη υποστελεχωμένες Υπηρεσίες που χρειάζονται κλίμα ηρεμίας και συνεργασίας για την πλήρη αξιοποίηση όλων των ικανών στελεχών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους.
  • Οι ΤΕ Μηχανικοί έχουν υποστεί και αυτοί αντίστοιχες τρομακτικές μισθολογικές μειώσεις με τους ΠΕ συναδέλφους τους, απολύτως δυσανάλογες της προσφοράς τους και της ευθύνης που επωμίζονται και είναι απολύτως δίκαιο το αίτημά τους για την δημιουργία αντίστοιχου πόρου.

Σας ζητούμε  στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας να παρέμβετε για την αποκατάσταση αυτής της νέας αδικίας σε βάρος του κλάδου μας, για τη δημιουργία πόρου και για τους ΤΕ Μηχανικούς, αντίστοιχου του πόρου 6‰ που δημιουργήθηκε για τους  συναδέλφους μας ΠΕ Μηχανικούς. 

  Για το Δ.Σ.
                        Ο Πρόεδρος                                                                             Η Γεν. Γραμματέας                                                              

  
                   Θεόδωρος Τσίπας                                                                  Έλενα Περιστεροπούλου             Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                                          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου