Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΠΟΜΗΤΕΔΥ

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις

To Υπουργείο Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
«Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»
Ο Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής δημοσίων και ιδωτικών τεχνικών έργων και υποδομών της χώρας και τη θεσμοθέτηση διαδικασιών κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας αυτών επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Δευτέρα 17-10-2016 .
Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Χρήστος Σπίρτζης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

17 Οκτωβρίου 2016, 14:53 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.


«Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημοσίων υποδομών και λοιπές διατάξεις»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το εν λόγω σχέδιο Νόμου προσπαθεί να παρέμβει σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στην παραγωγή των δημόσιων και ιδιωτικών έργων, αλλά και στις οργανωτικές δομές που θα τα εξυπηρετήσουν. Δεν γίνεται όμως κατανοητό πως μπορεί να ταυτίζονται οι διαδικασίες παραγωγής ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Είναι θετικό ότι επιχειρείται ο έλεγχος του Δημοσίου στα ιδιωτικά έργα και πολλές θετικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στα δημόσια έργα πρέπει να επεκταθούν και στα ιδιωτικά (εγγυήσεις, ποιοτικοί έλεγχοι κ.λ.π.) αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτίζονται οι διαδικασίες ελέγχου.

Στο σύνολο του σχεδίου Νόμου είναι φανερή η προσπάθεια της μετατροπής του ΤΕΕ από επιμελητήριο και τεχνικό σύμβουλο σε κρατικό μηχανισμό. Με την ανάθεση στο ΤΕΕ ρόλου ελεγκτή και αξιολογητή προσώπων και εταιριών που ασχολούνται με κατασκευές και μελέτες Δημοσίων έργων, επιτυγχάνεται τελικά η συνύπαρξη και συχνά η ταύτιση ελεγκτών και ελεγχόμενων σε βάρος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας.

Η προσπάθεια αυτή γίνεται για τους παρακάτω λόγους:
Α. Στo πλαίσιο της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών που θέλουν συρρίκνωση του Δημοσίου και εκχώρηση όλων των δομών του στους ιδιώτες.
Αυτό πραγματοποιείται συντονισμένα και μεθοδικά
τα τελευταία χρόνια, με την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και με την κατασυκοφάντηση των Μηχανικών οι οποίοι παρουσιάζεται ότι εργάζονται στις πλέον διεφθαρμένες Υπηρεσίες του Δημοσίου.
Β. Επιχειρείται μέσα από νομοθετικές διαδικασίες να δοθεί αντικείμενο εργασίας στους άνεργους μηχανικούς. Εργασία που σε καμία περίπτωση όμως δεν λύνει το πρόβλημα της ανεργίας, δεν οδηγεί σε ανάπτυξη και δεν αυξάνει την οικοδομική δραστηριότητα αλλά μετακυλύεται και αυξάνει το κόστος κατασκευής των ιδιωτικών έργων.
Γ. Επιχειρείται η επίλυση του προβλήματος της χρηματοδότησης του Τ.Ε.Ε. στο οποίο παραχωρούνται δομές και αρμοδιότητες του Δημοσίου έναντι αμοιβής, ώστε να ξεπεραστούν οι μνημονιακές υποχρεώσεις που επέβαλαν την κατάργηση των πόρων του.
Το σχέδιο νόμου για τον κεντρικό έλεγχο του συστήματος παραγωγής ιδιωτικών και δημοσίων έργων, ενσωματώνει την πάγια θέση της πλειοψηφίας του Τ.Ε.Ε. ότι μηχανικοί στην Ελλάδα είναι μόνο οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί και όχι και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Αυτό επιτυγχάνεται εμμέσως με την υποχρεωτική πλέον εγγραφή των Πτυχιούχων Μηχανικών στα μητρώα του Τ.Ε.Ε. το οποίο μόνο του θα καθορίζει και το εύρος του επαγγελματικού τους δικαιώματος εκμεταλλευόμενο την αδυναμία – ατολμία της Πολιτείας να εκδώσει επαγγελματικά δικαιώματα σε πολλές ειδικότητες αποφοίτων Τ.Ε.Ι. όπως και σε αποφοίτους Πανεπιστημιακών σχολών.
Επίσης απαξιώνεται πλήρως η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., ο επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας των Πτυχιούχων Μηχανικών, διότι δεν προβλέπεται σε κανένα άρθρο να έχει την δυνατότητα ελέγχου των μελών της και της συμμετοχής της σε κάποια διαδικασία, παρά τα προβλεπόμενα στο αρθρ. 23 του Ν. 4233/2014 που αναφέρει ότι το Τ.Ε.Ε. από κοινού με την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. θα συμμετέχουν σε όλες τις αρμοδιότητες που τελικά παραχωρούνται μόνο στο Τ.Ε.Ε. με το παρόν σχέδιο Νόμου.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Άρθρο 2 – Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε)
Είναι θετικό ότι επιτέλους προβλέπεται να υπάρχουν συγκεντρωμένα σε μία πλατφόρμα τα αρχεία όλων των Δημοσίων έργων.

Τα στοιχεία όμως που θα καταχωρούνται πρέπει να είναι μόνο αυτά που οδηγούν στην επίτευξη του στόχου του νομοσχεδίου και όχι γενικά ότι μπορούμε να φανταστούμε. Αλήθεια ποιός είναι ο στόχος του Νομοσχεδίου; Δεν αντιμετωπίζεται η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όσον αφορά στα δημόσια έργα. Στα Ιδιωτικά έργα δεν μπορεί να έχουν ίδια αντιμετώπιση ο ιδιώτης που διαρρυθμίζει εκ νέου το διαμέρισμά του, με τον ιδιώτη που κατασκευάζει ένα πολυώροφο ειδικό κτίριο.

Δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό να ρυθμίζει μόνος του, χωρίς έλεγχο, τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο σύστημα και στην άντληση στοιχείων που δεν αφορούν τεχνικό αντικείμενο κ.λ.π.

Άρθρο 3 – Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ)
Είναι θετικό όσον αφορά τα δημόσια έργα. Καλώς περιλαμβάνει και τα ιδιωτικά κτίρια με χρήση (ειδικά κτίρια), αλλά είναι μη λειτουργικό για τα μικρά ιδιωτικά έργα με χρήση (κατοικίες).
Άρθρο 4 – Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.)
Εμφανίζεται προσπάθεια του Υπουργείου να ελέγξει όλες τις αδειοδοτήσεις της χώρας χωρίς κατ’ ανάγκη οι αδειοδοτήσεις αυτές να αφορούν την μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων. Επίσης παραχωρείται σε ιδιώτες, με διάφορες νομικές μορφές, η λειτουργία και διαχείριση του συστήματος αδειοδοτήσεων.

Αναφέρεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήματος στοιχείων και αδειοδοτήσεων του έργου ολοκληρώνεται χωρίς φυσική παρουσία του αιτούντος, ενώ είναι γνωστό σε όλους τους μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα ότι καταναλώνονται πολλές εργατοώρες από Υπηρεσία σε Υπηρεσία για την έκδοση μιας άδειας.

Η παρακολούθηση των αδειοδοτήσεων λύνεται μόνο με απλούστευση των διαδικασιών, κωδικοποίηση της νομοθεσίας, κατάργηση των αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ των υπηρεσιών και έκδοση οδηγού πολίτη για την έκδοση οποιαδήποτε άδειας.

Άρθρο 5 – Ηλεκτρονικό Σύστημα Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.) – Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών (ΗΛ.ΠΑ.Τ.) Ηλεκτρονικό Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ( Σ.Ε.ΤΕ.Π. )
Το ηλεκτρονικό σύστημα κόστους των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων δεν χρησιμοποιείται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο αλλά και για την πάταξη της φοροδιαφυγής στα τεχνικά έργα όπως υποκρύπτει η παράγραφος 18 β).

Στη συμβουλευτική επιτροπή συντονισμού δεν εκπροσωπούνται οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί που είναι ένας σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα παραγωγής έργων.

Άρθρο 7 – Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών σε υποδομές και κτήρια λόγω φυσικών καταστροφών.
Είναι θετικό να υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών σε υποδομές και κτίρια. Στο εν λόγω άρθρο επιχειρείται όμως άλλη μία εκχώρηση δομής του Δημοσίου σε ιδιώτες. Πριν το μνημόνιο, υπήρχαν οργανωμένες δομές στο Δημόσιο (ΤΑΣ) για την καταγραφή βλαβών στα κτίρια λόγω φυσικών καταστροφών, στελεχωμένες με έμπειρο προσωπικό Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών. Οι δομές αυτές (αρμοδιότητες και στελεχιακό δυναμικό) μεταφέρθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες και σήμερα με το παρόν σχέδιο νόμου παραχωρείται ο έλεγχος στους ιδιώτες Διπλωματούχους Μηχανικούς, αποκλείοντας τους Πτυχιούχους Μηχανικούς, διότι διαφεύγει πάλι από το Υπουργείο ότι μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών που έχουν την δυνατότητα και την ανάλογη κατάρτιση για ελέγχους διαθέτει μόνο η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Δε γίνεται κατανοητή η διενέργεια αυτοψίας από κοινού Ιδιώτη μηχανικού και Δημοσίου Υπαλλήλου μηχανικού. Οι αυτοψίες πρέπει να διενεργούνται από υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ οι οποίοι υπηρετούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δημοσίου και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε ανάλογα σεμινάρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 8 – Εθνικά Πρότυπα Εκτιμήσεων Αξίας Υποδομών, Εθνικός Κανονισμός Εκτιμήσεων Αξίας Υποδομών, Σύστημα υποστήριξης προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας Υποδομών.
Δεν είναι κατανοητό τι σημαίνει αξία Υποδομών.
Άρθρο 9 – Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.)
Ήδη με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει δημιουργηθεί πληροφοριακό σύστημα στο Υπουργείο με τίτλο «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» η δήλωση του οποίου είναι απαραίτητη για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης.

Τα Μητρώα συντελεστών των δημοσίων και ιδιωτικών έργων πρέπει να τηρούνται και να διαχειρίζονται από το Υπουργείο και όχι από το Τ.Ε.Ε. στο οποίο ανατίθεται η διαχείριση έναντι αμοιβής για να λυθεί το πρόβλημα χρηματοδότησής του.

Άρθρο 12 – Ειδικό Σώμα Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων
Με την παρούσα ρύθμιση καταργείται ουσιαστικά η επίβλεψη των έργων από τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες. Ο επιβλέπων και η επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών του έργου δε θα έχουν λόγο ύπαρξης, διότι ουσιαστικά η επιμέτρηση των ποσοτήτων θα γίνεται από ιδιώτη μηχανικό (στην γνωστή λογική ελεγκτής δόμησης, ενεργειακός επιθεωρητής, ελεγκτής βλαβών από φυσικές καταστροφές κ.λ.π.). Δηλαδή πλήρης διάλυσης των δημοσίων δομών και παραχώρηση αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες μηχανικούς, στην προσπάθεια να λυθεί έστω και μερικώς το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας.

Παραγνωρίζεται όμως το γεγονός ότι για να ασκήσει ένας μηχανικός πλέον το επάγγελμα του, θα πρέπει να εγγραφεί σε δεκάδες μητρώα, να δώσει δεκάδες εξετάσεις μετά την κτήση του πτυχίου του (το οποίο πλέον δεν θα επαρκεί για πρόσβαση στο επάγγελμα) και να πληρώνει δεκάδες παράβολα στο Τ.Ε.Ε. κάθε χρόνο ώστε να διατηρεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός του.

Άρθρο 13 – Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης
Στην ίδια λογική της διάλυσης των δημοσίων δομών και παραχώρησης αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες μηχανικούς και της κατακερμάτισης του επαγγέλματος του μηχανικού.
Συμπερασματικά:

Είναι θετικό ότι επιχειρείται έλεγχος του Δημοσίου στα ιδιωτικά έργα και πρέπει να υπάρχουν συγκεντρωμένα σε μία πλατφόρμα τα αρχεία όλων των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης. Για την εφαρμογή όμως του Νόμου, απαιτείται η έκδοση πληθώρας Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων, για τα οποία δεν αναφέρει τίποτε το σχέδιο Νόμου και θα μπορούν να τροποποιηθούν από κάθε επόμενο Υπουργό σύμφωνα με τα εκάστοτε δεδομένα και επιδιώξεις.

Διαφωνούμε βεβαίως με την επιχειρούμενη εκχώρηση Δημοσίων Δομών γενικά σε ιδιώτες, στο Τ.Ε.Ε. ή σε οποιαδήποτε άλλο φορέα.

Είναι απαραχώρητη και αποκλειστικά πραγματική Κρατική αρμοδιότητα η επίβλεψη των Δημοσίων έργων, η λειτουργία και διαχείριση του συστήματος των αδειοδοτήσεων, η τήρηση των μητρώων φυσικών προσώπων και εταιριών, για την ουσιαστική διασφάλιση και δίκαιη μεταχείριση των πολιτών και του συνόλου του επιχειρηματικού και τεχνικού κόσμου.

 

 

 

Άρθρο 03 – Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ.)

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ.), στο οποίο καταγράφονται όλα τα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 1, τα οποία έχουν παραληφθεί οριστικά και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική καταγραφή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62).
2. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ.) διασυνδέεται με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του άρθρου 2 του παρόντος και με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.) του άρθρου 4 του παρόντος και τροφοδοτείται διαλειτουργικά με τα δεδομένα τους.
3. Στο ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ. επιπλέον καταχωρίζονται ενδεικτικά, με ευθύνη του κυρίου του έργου ή του φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας κατά περίπτωση, οι υπολογισμοί, τα σχέδια ως κατασκευάστηκαν τα έργα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο της κατασκευής, όπως πιστοποιητικά ελέγχου συσκευών, υλικών, έγγραφα πιστοποίησης, εγγυήσεις, εγχειρίδια λειτουργίας.
4. Στο ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ λειτουργεί κατάλογος στοιχείων συντήρησης και λειτουργίας έργων που περιλαμβάνει προεκτιμώμενη τακτική συντήρηση για όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και τα στοιχεία της υλοποίησής της.
5. Τα στοιχεία της εφαρμογής παραμετροποιούνται κατά τρόπο ώστε να είναι διαχειρίσιμα σε διάφορες κλίμακες εθνικού, περιφερειακού, ή τοπικού επιπέδου, καθώς και με κριτήρια τεχνικού αντικειμένου, γεωγραφικού προσδιορισμού, αναδόχου, αναθέτουσας αρχής, προϋπολογισμού ή οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου αναζήτησης.
6. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, οι παραμετροποιήσεις της παραγράφου 5, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω.
7. Η ισχύς του άρθρου αρχίζει με τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος.

17 Οκτωβρίου 2016, 14:40 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.


Είναι θετικό όσον αφορά τα δημόσια έργα. Καλώς περιλαμβάνει και τα ιδιωτικά κτίρια με χρήση (ειδικά κτίρια), αλλά είναι μη λειτουργικό για τα μικρά ιδιωτικά έργα με χρήση (κατοικίες).

Άρθρο 04 – Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.)

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.). Η κυριότητα, εποπτεία, έλεγχος, ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση, επέκταση του Κ.Η.Σ.Α. ανήκει στην Γ.Γ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται η ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος να ανατεθεί σε άλλο , πλην της Γ.Γ.Υ, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φορέα του Δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων την κυριότητα, εποπτεία και έλεγχο του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, η ανάθεση σε τρίτο των υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο με όμοια απόφαση.
2.Το Κ.Η.Σ.Α. αναπτύσσεται με σκοπό την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα, οι οποίοι εμπλέκονται στην αδειοδότηση ή/και διαδικασία έγκρισης δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, αποτελώντας το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα επί του οποίου διασυνδέονται οι επιμέρους ηλεκτρονικές εφαρμογές των ανωτέρω φορέων αδειοδοτήσεων ή/και εγκρίσεων.
3.Η πρόσβαση στο Κ.Η.Σ.Α. γίνεται σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση, η οποία κυρώθηκε με τη Υ.Α. με αρ.ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/12-4-2012 (ΦΕΚ Α 1301), όπως ισχύει, και στην οποία περιλαμβάνεται και η ασφαλής αποθήκευση του αρχειακού υλικού σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά σημεία.
4. Εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί ή οι κατά νόμο υπεύθυνοι των αδειοδοτήσεων εισάγουν στο Κ.Η.Σ.Α. ψηφιακά αρχεία που αφορούν στο αίτημα αδειοδότησης του πολίτη. Οι φορείς και υπηρεσίες της παραγράφου 2, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αδειοδοτούν, διαδοχικά ή παράλληλα, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα δεδομένα που κατά τις κείμενες διατάξεις χρειάζονται για την από μέρους τους αδειοδότηση του έργου.
5.Τα ψηφιακά αρχεία υποβάλλονται άπαξ στο Κ.Η.Σ.Α. και επικαιροποιούνται, εφ’ όσον προκύπτουν τροποποιήσεις ή αυτό καθίσταται αναγκαίο, από το αποτέλεσμα των επί μέρους ελέγχων των διαφορετικών εμπλεκομένων Υπηρεσιών.
6.Η διαδικασία εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων διεκπεραιώνεται στο σύνολό της ηλεκτρονικά.
7.Στο Κ.Η.Σ.Α. τηρείται η εγκεκριμένη άδεια και κάθε στοιχείο που κατά την ισχύουσα νομοθεσία τη συνοδεύει, καθώς και τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των ελεγκτών δόμησης του Ν.4030/11 (ΦΕΚ Α’ 249). Οι εμπλεκόμενοι στην αδειοδότηση του έργου, φορείς και υπηρεσίες, της παραγράφου 2 του παρόντος, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης εκείνων αποκλειστικά των δεδομένων του Κ.Η.Σ.Α., που είναι αναγκαία, κατά την κείμενη νομοθεσία, για την από μέρους τους αδειοδότηση του έργου, μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος προς αυτές από τον ενδιαφερόμενο πολίτη δια του εξουσιοδοτημένου μηχανικού του ή του κατά νόμο υπεύθυνου για την αδειοδότηση.
8.Ο αιτούμενος κατά την παράγραφο 7 την αδειοδότηση του έργου, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένα δεδομένα του Κ.Η.Σ.Α., που αφορούν στο έργο, τα οποία τον διευκολύνουν στην παρακολούθηση της εξέλιξης όλης της διαδικασίας αδειοδότησης.
9.Τα πληροφοριακά συστήματα εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα της ηλεκτρονικής διαδικασίας.
10.Όλη η διαδικασία υποβολής, έγκρισης και αδειοδότησης του έργου ολοκληρώνεται χωρίς την φυσική παρουσία του αιτούντος ή του εξουσιοδοτημένου μηχανικού ή του κατά νόμο υπεύθυνου για την αδειοδότηση.
11.Η πληροφορία για κάθε κτίριο ή έργο ξεχωριστά αποθηκεύεται και ενημερώνει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62) και την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ) του άρθρου 3 του παρόντος.
12. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται:

α. ανά κατηγορία οι αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις ,που εντάσσονται στο Κ.Η.Σ.Α. και

β. τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του συστήματος που περιλαμβάνουν την εφαρμογή που προβλέπεται στο Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α 249) για την έκδοση αδειών δόμησης, την εφαρμογή που αφορά στην αδειοδότηση σεισμοπλήκτων, πλημμυροπλήκτων και πυροπλήκτων κτισμάτων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.

13.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του συστήματος που αφορούν στο Κ.Η.Σ.Α. και περιλαμβάνουν την εφαρμογή αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
14.Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του Κ.Η.Σ.Α., σε ειδικές κατηγορίες αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου (δασική υπηρεσία, εφορίες αρχαιοτήτων, συμβούλιο αρχιτεκτονικής, πυροσβεστικό σώμα κ.λ.π.), καθώς και κάθε άλλο θέμα και λεπτομέρεια εφαρμογής των ειδικών αυτών κατηγοριών.
15. Η ισχύς του άρθρου αρχίζει με τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος.


17 Οκτωβρίου 2016, 14:29 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.


Εμφανίζεται προσπάθεια του Υπουργείου να ελέγξει όλες τις αδειοδοτήσεις της χώρας χωρίς κατ’ ανάγκη οι αδειοδοτήσεις αυτές να αφορούν την μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων. Επίσης παραχωρείται σε ιδιώτες, με διάφορες νομικές μορφές, η λειτουργία και διαχείριση του συστήματος αδειοδοτήσεων.

Αναφέρεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήματος στοιχείων και αδειοδοτήσεων του έργου ολοκληρώνεται χωρίς φυσική παρουσία του αιτούντος, ενώ είναι γνωστό σε όλους τους μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα ότι καταναλώνονται πολλές εργατοώρες από Υπηρεσία σε Υπηρεσία για την έκδοση μιας άδειας.

Η παρακολούθηση των αδειοδοτήσεων λύνεται μόνο με απλούστευση των διαδικασιών, κωδικοποίηση της νομοθεσίας, κατάργηση των αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ των υπηρεσιών και έκδοση οδηγού πολίτη για την έκδοση οποιαδήποτε άδειας.


Άρθρο 05 – Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.) – Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών (ΗΛ.ΠΑ.Τ.) Ηλεκτρονικό Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Σ.Ε.ΤΕ.Π.)

1. Συνιστάται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και παροχής συναφών υπηρεσιών (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.) που περιλαμβάνει το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών (ΗΛ.ΠΑ.Τ.) και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Σ.Ε.ΤΕ.Π.).
2. Το ΗΛ.ΠΑ.Τ. αποσκοπεί στην αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική αποτύπωση, συλλογή, τήρηση και διάθεση με ενιαίο τρόπο:

α. των τιμών, των τεχνικών χαρακτηριστικών, προδιαγραφών και των πιστοποιημένων δομικών υλικών και του Ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) Εξοπλισμού β. των μηχανημάτων έργων και

γ. του εργατικού κόστους τεχνικών εργασιών

3.Στο ηλεκτρονικό σύστημα της παραγράφου 2 κωδικοποιούνται και καταγράφονται με μοναδιαίο κωδικό καταχώρησης τα παρακάτω:

α. Τα δομικά υλικά και ο Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός κωδικοποιούνται με βάση το Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) και ενδεικτικά καταχωρίζονται ως: περιγραφή υλικού-προϊόντος, ισχύοντα πρότυπα, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, κατασκευαστής, τελική τιμή και τα στοιχεία του προμηθευτή τους.

β. Τα Μηχανήματα Έργων τα οποία κωδικοποιούνται με βάση το ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης και Ονοματολογίας και ενδεικτικά καταχωρίζονται ως: περιγραφή μηχανήματος, τεχνικά χαρακτηριστικά-ισχύς, πιστοποιητικά, κατασκευαστής, αξία κτήσης, ημερήσιο μίσθωμα, στοιχεία προμηθευτή, στοιχεία συντήρησης κ.ά,.

γ. Το εργατικό κόστος το οποίο κωδικοποιείται και ενδεικτικά καταχωρίζεται ως: περιγραφή ειδικότητας, μέσο ημερομίσθιο, συνθέσεις πρότυπων συνεργείων, αποδόσεις συνεργείων με βάση τη διεθνή πρακτική προσαρμοζόμενη στην ελληνική πραγματικότητα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4.Οι προμηθευτές δομικών υλικών, Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και μηχανημάτων έργων, καταχωρούν ηλεκτρονικά στο Σύστημα τα στοιχεία τους, με μηχανισμούς ασφαλούς μετάδοσης και αποθήκευσης πληροφοριών/δεδομένων.
5.Η καταχώριση των στοιχείων από τους προμηθευτές, προβλέπεται, τουλάχιστον, άπαξ ετησίως ή και, εκτάκτως, σε περίπτωση εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά ή επικαιροποίησης των τιμοκαταλόγων, αναφορικά με υφιστάμενα προϊόντα ή λόγω αλλαγής της τεχνικής νομοθεσίας των προτύπων και των προδιαγραφών των υλικών.
6.Το εργατικό κόστος τεχνικών εργασιών επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ ετησίως, ή και επιπλέον, ανάλογα με τυχόν προκύπτοντα νέα δεδομένα από την αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Υ. και σύμφωνα με τον Κανονισμό Αναθεώρησης Τιμών Εργασιών Δημοσίων Έργων.
7.Στο ΗΛ.ΠΑ.Τ. εισάγεται μηχανισμός σύνταξης τυποποιημένων περιγραφικών άρθρων που αφορούν σε τιμολόγια εργασιών και υπηρεσιών, ο οποίος ακολουθεί τον Κανονισμό Σύνταξης Περιγραφικών Άρθρων.
8.Στο ΗΛ.ΠΑ.Τ. εισάγεται μηχανισμός σύνταξης αναλυτικών τιμολογίων εργασιών και υπηρεσιών, ο οποίος ακολουθεί τον Κανονισμό Ανάλυσης Τιμών Εργασιών Τεχνικών Έργων.
9. Το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών (ΗΛ.ΠΑ.Τ.), είναι προσβάσιμο στο κοινό και παρουσιάζει τα δημοσιοποιήσιμα στοιχεία τιμών προϊόντων, μηχανημάτων και κόστος εργασιών, που κοινοποιούνται σε τρίτους και δεν καλύπτονται από το επιχειρηματικό ή επαγγελματικό απόρρητο.
10.Το ΗΛ.ΠΑ.Τ. είναι ένα δυναμικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο βασίζεται στη χρήση Διαδραστικών Δικτυακών Οδηγών Τιμών και στοιχείων τιμολογίων, εφαρμόζει έναν καθορισμένο μηχανισμό τιμοληψίας ο οποίος ορίζεται από τον Κανονισμό Τιμοληψίας και δίνει τη δυνατότητα στατιστικής παρακολούθησης της διακύμανσης των τιμών. Το σύστημα προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να εξετάσει με κριτήρια ποιότητας, τιμής και γεωγραφικού προσδιορισμού, όλες τις εναλλακτικές επιλογές προϊόντων, μηχανημάτων και εργασιών.
11.Το ΗΛ.ΠΑ.Τ. συνδέεται με την εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του άρθρου 2 του παρόντος.
12.Το ΗΛ.ΠΑ.Τ. συνδέεται με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός, εκάστοτε, προσδιορίζεται, ειδικότερα, δε, με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών ως προς τη διασταύρωση των αποδείξεων και τιμολογίων των δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
13.Στο ΗΛ.ΠΑ.Τ. αναπτύσσεται βάση δεδομένων συλλογής στοιχείων κόστους για τις κυριότερες κατηγορίες έργων όπως, έργα Οδοποιίας, Αεροδρόμια, Σιδηροδρομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Οικοδομικά, στην οποία εισάγονται, επεξεργάζονται και αξιολογούνται κοστολογικά και στατιστικά στοιχεία των έργων διευθύνσεων της Γ.Γ.Υ., των Περιφερειών, λοιπών Αναθετουσών Αρχών και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του άρθρου 2 του παρόντος, για τα οποία έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, με σκοπό τον προσδιορισμό του Μοναδιαίου Κόστους Περαιωμένων Έργων (ΜΚΠΕ) για την έγκυρη προκοστολόγηση των έργων.
14.Στο ΗΛ.ΠΑ.Τ., αναπτύσσεται Ηλεκτρονικό Σύστημα α) Αναπροσαρμογής του Συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών και β) της Αναθεώρησης Τιμών Εργασιών Δημοσίων Έργων κατά τον Κανονισμό Αναθεώρησης Τιμών Εργασιών Δημοσίων Έργων με σκοπό την τεκμηριωμένη αναπροσαρμογή του τιμήματος όλων των συντελεστών παραγωγής που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών και στην εκτέλεση των έργων ανάλογα με τη μεταβολή του κόστους κατά το χρόνο εκτέλεσης τους. Κατ’ εξαίρεση και μέχρι την ανάπτυξη και λειτουργία του παραπάνω ηλεκτρονικού συστήματος η αναθεώρηση τιμών εργασιών δημοσίων έργων υπολογίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
15.Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύνταξης Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Σ.Ε.Τ.Ε.Π.) ανά κατηγορία έργου αποσκοπεί στην διαδικτυακή υποστήριξη του προγραμματισμού, σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των τεχνικών έργων. Στο Σ.Ε.Τ.Ε.Π. αναπτύσσεται Κανονισμός Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, ώστε οι τεχνικές προδιαγραφές να αποτελούν ένα σύνολο τυποποιημένων και εναρμονισμένων αρχών, κανόνων και μεθόδων, βασισμένων σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια καθώς και σε Εθνικά Πρότυπα εναρμονισμένα με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις, κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές, και διεθνή Πρότυπα εφ’ όσον δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή εθνικά παραδεκτά κείμενα.
16.Το Σ.Ε.Τ.Ε.Π. καλύπτει υποχρεωτικά τις συμβάσεις μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων, οι οποίες ανατίθενται από ιδιώτες και από τις αναθέτουσες αρχές της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.
17.Στο Σ.Ε.Τ.Ε.Π αναπτύσσεταιι:
Α) Ηλεκτρονικό Σύστημα Τεχνικής Νομοθεσίας που αφορά στην μελέτη, κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στο οποίο καταχωρούνται η ισχύουσα νομοθεσία και Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες που ισχύουν για τα Δημόσια και Ιδιωτικά έργα. Επιπλέον στο σύστημα καταχωρούνται όλες οι ισχύουσες κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ΄εξουσιοδότηση της ως άνω νομοθεσίας και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι.

Β) Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο τροφοδοτείται με παρατηρήσεις που αφορούν στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, από όλους τους εμπλεκόμενους με τα τεχνικά έργα, φορείς και ιδιώτες.

18. α) Η τήρηση, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα της παραγράφου 1 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν.2472/97 (ΦΕΚ Α’50) και του Ν.3471/2006 (ΦΕΚ Α 1133) και οι χρήστες υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτό.
β) Πριν από τη σύνδεση με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (Κ.Ω), απαιτείται η υποχρεωτική καταχώρηση των στοιχείων σε αυτό. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες με τις οποίες ο επιβλέπων μηχανικός ενημερώνει το ηλεκτρονικό σύστημα με τα τιμολόγια υλικών και εργασιών, τις προβλεπόμενες ποσότητες της μελέτης, τις τελικές ποσότητες και κάθε άλλο στοιχείο.
19.Το ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. λειτουργεί ως διακριτή εφαρμογή του ιστότοπου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών με ευθύνη και μέριμνα της Διεύθυνσης Κανόνων και Ποιότητας.
20.Οι ψηφιακές υπηρεσίες του τμήματος του ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. που είναι προσβάσιμες στο κοινό χαρακτηρίζονται από ευκολία χρήσης, αξιοπιστία, διαφάνεια, εγκυρότητα και πληρότητα.
21.Με κοινή Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καθορίζονται οι όροι διασύνδεσης των ηλεκτρονικών εφαρμογών του παρόντος με τις εφαρμογές της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών.
22.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται συμβουλευτική Επιτροπή Συντονισμού των ηλεκτρονικών συστημάτων του παρόντος για διάρκεια δύο (2) ετών αποτελούμενη από ένδεκα (11) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές, που απαρτίζεται από: α) τρεις (3) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΓΓΥ), ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος β) δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (τομέας Μεταφορών), γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), στ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, στ) έναν (1) εκπρόσωπο των μελετητικών οργανώσεων και ζ) έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Λ.Ο.Τ.

Με την απόφαση αυτή, επιπλέον ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο τρόπος συνεδριάσεων , η γραμματειακή της υποστήριξη, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.

23.Η Επιτροπή Συντονισμού έχει την εποπτεία της λειτουργίας, συντήρησης, ενημέρωσης και ανάπτυξης των Συστημάτων και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Μεριμνά για τη σύνταξη των Κανονισμών, που αναφέρονται στις παραγράφους 6,7,8,10,14 και 15 του παρόντος.

β. Ασκεί εποπτικό έλεγχο στην ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων .

γ. Προτείνει βελτιώσεις και προσθήκες με στόχο την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του λειτουργικού συστήματος.
δ. Εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, συμπερασματικές συγκριτικές εκθέσεις προβλεπόμενου και τελικού κόστους κατασκευών σε μηνιαία βάση.
ε. Προτείνει την αναθεώρηση ή έγκριση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
Η Επιτροπή λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών και η αρμόδια Διεύθυνση μεριμνά για τη στέγαση και υποστήριξη των λειτουργιών της, καθώς και για την προώθηση ένταξης των δράσεών της σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.
24.Για την υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου της δύνανται να συστήνονται ομάδες εργασίας, στις οποίες μετέχουν υπάλληλοι του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με εξειδίκευση σε συναφή αντικείμενα της Επιτροπής, μέλη Δ.Ε.Π. Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι των φορέων της αγοράς .
25. Η ισχύς του άρθρου αρχίζει με τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος.

17 Οκτωβρίου 2016, 14:20 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα κόστους των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων δεν χρησιμοποιείται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο αλλά και για την πάταξη της φοροδιαφυγής στα τεχνικά έργα όπως υποκρύπτει η παράγραφος 18 β).

Στη συμβουλευτική επιτροπή συντονισμού δεν εκπροσωπούνται οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί που είναι ένας σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα παραγωγής έργων.


Άρθρο 07 – Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών σε υποδομές και κτήρια λόγω φυσικών καταστροφών

1.Αναπτύσσεται και τηρείται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Ηλεκτρονικό Σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών σε υποδομές και κτήρια, λόγω φυσικών καταστροφών. Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών σε υποδομές και κτήρια λόγω φυσικών καταστροφών, καταχωρίζονταιι τα στοιχεία βλαβών των κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων, που προκλήθηκαν εξαιτίας σεισμού, πλημμύρας, πυρκαγιάς, ή άλλης φυσικής καταστροφής.
Η Γ.Γ.Υ. έχει την κυριότητα, εποπτεία, διαχείριση, λειτουργία και έλεγχο του ηλεκτρονικού συστήματος.
2.Το Ηλεκτρονικό Σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων, λόγω φυσικών καταστροφών, διασυνδέεται με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.) του άρθρου 4 του παρόντος και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ.) του άρθρου 3 του παρόντος. Από την διασύνδεση αυτή, αντλούν από το Κ.Η.Σ.Α. και το ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ., τα στοιχεία που αφορούν σε κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις, όπου δεν υπήρξε ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών για την αποκατάστασή τους.
3.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του παρόντος.
4. Για την εκπλήρωση του έργου της, η Γ.Γ.Υ. μπορεί να συνεργάζεται και με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ) για τον εντοπισμό των βλαβέντων υποδομών και κτηρίων, μέσω διαλειτουργικής σύνδεσης με το σύστημα που αυτό διαθέτει.

ενώ το ΙΑΑΔΕΤ, διατηρεί την κυριότητα, τα πνευματικά δικαιώματα, και τη διαχείριση επί των μέσων και συστημάτων παρατήρησης της Γης που διαθέτει στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Γ.Γ.Υ, καθώς και των επεξεργασμένων πληροφοριών, των πρωτογενών δεδομένων, αλλά και των μοντέλων / μεθόδων διαχείρισης της πληροφορίας και των απαραίτητων δεδομένων για την παραγωγή νέας γνώσης και υπηρεσιών που διαθέτει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών σε υποδομές και κτήρια λόγω φυσικών καταστροφών.

Τα δεδομένα του γεωγραφικού υπόβαθρου, λαμβάνονται με ευθύνη του ΙΑΑΔΕΤ σε χρόνο που προσδιορίζεται σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ., μετά την πρόκληση βλαβών από φυσική καταστροφή.
5.Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και τα Περιφερειακά Τμήματα αυτού, τηρείται κατάλογος μηχανικών που δύνανται να συμμετέχουν, εφόσον τους ζητηθεί από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ., στην καταγραφή βλαβών κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων και στην άμεση καταχώρηση, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα, των αποτελεσμάτων των αυτοψιών, όπως το είδος της βλάβης, τα γενικά στοιχεία κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων και τα στοιχεία των ιδιοκτητών.
6.Για την εγγραφή στον κατάλογο απαιτείται η παρακολούθηση σεμιναρίων που διοργανώνονται υπό την αιγίδα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ., σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και με το Τ.Ε.Ε., στις κατά τόπους έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε. και η επιτυχής συμμετοχή των υποψηφίων σε εξετάσεις.
7.Οι αυτοψίες, από τους εγγεγραμμένους στους καταλόγους της παραγράφου 5 μηχανικούς, διενεργούνται από κοινού με τους τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Α.Ε.Φ.Κ., υπό το συντονισμό και τις οδηγίες της Διεύθυνσης, στην οποία αποστέλλονται τον πρώτο μήνα κάθε έτους οι κατάλογοι από τα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε.
8.Εφόσον κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι εγγεγραμμένοι μηχανικοί, υποπέσουν σε σοβαρή πλημμέλεια, γεγονός που διαπιστώνεται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ., ενημερώνεται πάραυτα το Τ.Ε.Ε. και κινείται σε βάρος τους η πειθαρχική διαδικασία.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα απαραίτητα προσόντα των μηχανικών της παραγράφου 5, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν το έργο τους, η διάρκεια των απαραίτητων σεμιναρίων της παραγράφου 6, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησής τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.
10.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της αποκατάστασης των βλαβών, οι όροι και προϋποθέσεις των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση μη αποκατάστασης τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια με τα ανωτέρω.
11.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται σε περίπτωση συμβάντος φυσικής καταστροφής, ο τρόπος διαχείρισης του περιστατικού από πλευράς εμπλεκομένων υπουργείων, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των αρμοδίων υπηρεσιών, η διάθεση των υπαλλήλων, ο αριθμός και οι ειδικότητές τους, οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.
12. Η ισχύς του άρθρου αρχίζει με τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος.

17 Οκτωβρίου 2016, 14:04 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
  

Είναι θετικό να υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών σε υποδομές και κτίρια. Στο εν λόγω άρθρο επιχειρείται όμως άλλη μία εκχώρηση δομής του Δημοσίου σε ιδιώτες. Πριν το μνημόνιο, υπήρχαν οργανωμένες δομές στο Δημόσιο (ΤΑΣ) για την καταγραφή βλαβών στα κτίρια λόγω φυσικών καταστροφών, στελεχωμένες με έμπειρο προσωπικό Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών. Οι δομές αυτές (αρμοδιότητες και στελεχιακό δυναμικό) μεταφέρθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες και σήμερα με το παρόν σχέδιο νόμου παραχωρείται ο έλεγχος στους ιδιώτες Διπλωματούχους Μηχανικούς, αποκλείοντας τους Πτυχιούχους Μηχανικούς, διότι διαφεύγει πάλι από το Υπουργείο ότι μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών που έχουν την δυνατότητα και την ανάλογη κατάρτιση για ελέγχους διαθέτει μόνο η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Δε γίνεται κατανοητή η διενέργεια αυτοψίας από κοινού Ιδιώτη μηχανικού και Δημοσίου Υπαλλήλου μηχανικού. Οι αυτοψίες πρέπει να διενεργούνται από υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ οι οποίοι υπηρετούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δημοσίου και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε ανάλογα σεμινάρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.


Άρθρο 08 – Εθνικά Πρότυπα Εκτιμήσεων Αξίας Υποδομών, Εθνικός Κανονισμός Εκτιμήσεων Αξίας Υποδομών, Σύστημα υποστήριξης προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας υποδομών

1.Με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, εκδίδονται τα Εθνικά Πρότυπα Εκτιμήσεων Αξίας Υποδομών και Εθνικός Κανονισμός Εκτιμήσεων Υποδομών, που βασίζονται στα ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα όπως ισχύουν.
2.Τα Εθνικά Πρότυπα Εκτιμήσεων Αξίας Υποδομών ορίζουν τον τρόπο υπολογισμού της αγοραίας αξίας της υποδομής, τις βάσεις εκτίμησης που διαφοροποιούνται από την αγοραία αξία, τη διαδικασία εκτίμησης και τον τρόπο σύνταξης των εκτιμητικών εκθέσεων.
3.Για τον υπολογισμό της εκτιμητικής μεθόδου κόστους λαμβάνονται τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Τιμών (ΗΛ.ΠΑ.Τ.) του άρθρου 5 του παρόντος. Η αξία της εκτίμησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αναπόσβεστη αξία της υποδομής κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, όπως αυτή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργική φθορά, τη χρονική φθορά και την οικονομική απαξίωση.
4.Τα Εθνικά Πρότυπα Εκτιμήσεων Αξίας Υποδομών και ο Εθνικός Κανονισμός Εκτιμήσεων Υποδομών αποτελούν υποχρεωτική βάση για τη σύνταξη όλων των εκτιμήσεων που αφορούν σε μεταβιβάσεις και συμβολαιογραφικές πράξεις ή χρηματοπιστωτικές πράξεις όλων των δημοσίων και ιδιωτικών υποδομών.
5. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ηλεκτρονικό σύστημα προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας υποδομής, στο οποίο εισάγονται τα δεδομένα όλων των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών που αφορούν σε συμβολαιογραφικές πράξεις και μεταβιβάσεις ή χρηματοπιστωτικές πράξεις και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Εθνικά Πρότυπα Εκτιμήσεων Αξίας Υποδομών και τον Εθνικό Κανονισμό Εκτιμήσεων Υποδομών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών, ρυθμίζεται: α) ο τρόπος συνεργασίας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με τους ελληνικούς φορείς πιστοποιημένων εκτιμητών ώστε να συνταχθούν τα Εθνικά Πρότυπα Εκτιμήσεων Αξίας Υποδομών και ο Εθνικός Κανονισμός Εκτιμήσεων Υποδομών, ο ύψος αποζημίωσης των εκτιμητών και κάθε άλλη λεπτομέρεια και συναφές με τα ανωτέρω θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

17 Οκτωβρίου 2016, 14:39 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.


Δεν είναι κατανοητό τι σημαίνει αξία Υποδομών.

Άρθρο 09 – Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.)

1.Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.), που περιλαμβάνει: α) το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και β) το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε). Προκειμένου για τις εγγραφές που αφορούν στην παραγωγή δημοσίων έργων, τα μητρώα του παρόντος άρθρου συνιστούν τον επίσημο κατάλογο των εγκεκριμένων εργοληπτών, εγκεκριμένων μελετητών και τεχνικών συμβούλων του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 (Α΄147).
2. Ειδικότερα, η Γ.Γ.Υ. αναθέτει τη διαχείριση και λειτουργία του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε της προηγούμενης παραγράφου, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), καθώς και στα αρμόδια επιμελητήρια και συλλόγους δημοσίου δικαίου διατηρώντας την κυριότητα, αποκλειστική αρμοδιότητα, εποπτεία και έλεγχο επ’ αυτού, δυνάμενη, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, να την ανακαλέσει. Η διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ.
3. Η σύσταση των μητρώων της παραγράφου 1 περιλαμβάνει:

α) την ηλεκτρονική τήρηση που αφορά, ειδικότερα, στη συλλογή, καταχώρηση, έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων και δικαιολογητικών των φυσικών και νομικών προσώπων που εγγράφονται υποχρεωτικά σε αυτά, καθώς και την παρακολούθηση και καταχώρηση των μεταβολών κατάστασής τους,

β) την έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων, πτυχίων και πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων, όπου απαιτείται, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική εκτύπωση αυτών από τον χρήστη του συστήματος

γ) τον πειθαρχικό έλεγχο των εγγραφόμενων οικονομικών φορέων στα ΜΗ.Τ.Ε.,
δ) την έκδοση βεβαίωσης αναφορικά με τη τεχνική ικανότητα των εγγραφόμενων επιχειρήσεων στα Μητρώα.
ε) τη διασύνδεση με λοιπά μητρώα που τηρούνται στα οικεία επιμελητήρια και αφορούν στις αδειοδοτήσεις ή πιστοποιήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων για την έκδοση χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
4. Στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) εγγράφονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας τους, ήτοι στη μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη μέχρι την οριστική παράδοση καθώς και στην μετέπειτα λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του έργου. Στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. εγγράφονται Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε., φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος του οικείου επιμελητήριου, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι αδειοδοτημένοι σύμφωνα με το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α 143) ασκούντες τεχνική δραστηριότητα και λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.), πέραν των ανωτέρω, δύναται να προστίθενται στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., συγκεκριμένα επαγγέλματα και λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών, καθώς και την ασφάλεια των πολιτών, χρηστών και εργαζομένων στις υποδομές και στα κτίρια .
5. Η εγγραφή στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 21 του παρόντος ως εξής :

α. Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)

β. Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)

γ. Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.)
6.Τα φυσικά πρόσωπα εγγράφονται σε ένα από τα επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α΄, β΄και γ΄της παραγράφου 5. Επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή στα επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α΄και β΄ της παραγράφου 5 σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. της παρ.21.
7. Τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 4, που είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου υπηρετούντες στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε οριοθετείται και στον οποίο περιλαμβάνονται και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, τράπεζες του δημοσίου τομέα, και γενικά επιχειρήσεις, που ελέγχονται από το Δημόσιο, εφόσον, με βάση, βεβαίωση της υπηρεσίας τους, απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους ή αναλαμβάνουν εκπόνηση μελετών και επίβλεψη, εγγράφονται υποχρεωτικά στα επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5. Η εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται κατά διακριτό τρόπο, ώστε να προκύπτει για το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα η στελέχωση των αναθετουσών αρχών με το ενεργό προσωπικό για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
8. Τα πρόσωπα της παραγράφου 7 που εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων έργων, απαγορεύεται πριν την παρέλευση επταετίας από τη συνταξιοδότησή τους ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο αποχώρησης τους από την υπηρεσίας (παραίτηση, απόλυση κ.λ.π.), να στελεχώνουν μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις και εταιρίες συμβούλων των περιπτ. α1 και β1 και γ της παραγράφου 11 του παρόντος, που αναλαμβάνουν δημόσια έργα και μελέτες και να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μίσθωσης έργου με αυτές για την ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων έργων.
9.Η εγγραφή στα επιμέρους μητρώα Μ.Ε.Μ, Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Τ. των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 5 του παρόντος, γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που ζητεί την κατάταξή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελετών και έργων και στην αντίστοιχη σε κάθε κατηγορία τάξη, όπως ορίζεται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 21 του παρόντος. Η εγγραφή και κατάταξη στα μητρώα της παραγράφου 5 του παρόντος ισχύει μέχρι τυχόν ανακατάταξη με αίτηση του ενδιαφερομένου ή διαγραφή του σε περίπτωση παύσης άσκησης του επαγγέλματος.
10.Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, που έχουν έδρα και δραστηριότητα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο ή κύριο σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών και δημοσίων μελετών, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών συμβούλου τεχνικών έργων και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή συνεργαζόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο με τους ιδιωτικούς ή δημόσιους αναθέτοντες φορείς.
11.Η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) γίνεται με βάση τη στελέχωση της επιχείρησης και διενεργείται ύστερα από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και κατόπιν κατάθεσης των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 21 του παρόντος, και στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα ως εξής:

α. Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων

α.1 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων

α.2 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων
β. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
β.1 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων
β.2 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων
γ. Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Συμβούλων
δ. Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
12.α) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στην κατηγορία του Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.

β) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.

γ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Mητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών ή και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών.

δ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Συμβούλων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων και του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.
ε) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
στ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων.
ζ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων.
η) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και αντιστρόφως.
θ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Mητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων εγγράφεται μόνο στα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων ή μόνο στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων αντίστοιχα.
Οι υπό στοιχεία στ΄, ζ, η΄, θ΄ ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπονται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 21 του παρόντος.
13.Η εγγραφή στα ΜΗ.Τ.Ε. είναι υποχρεωτική για κάθε οικονομικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, των παραγράφων 4 και 10 του παρόντος, με επαγγελματική δραστηριότητα και εγκατάσταση στην Ελλάδα απασχολούμενο στην παραγωγή δημοσίου και ιδιωτικού τεχνικού έργου, όπως και αντίστοιχα υποχρεωτική είναι, η ενημέρωση, τυχόν μεταβολής των στοιχείων του, πριν από την ανάληψη έργου δημόσιου ή ιδιωτικού, ή η συμμετοχή του στη διαδικασία παραγωγής δημόσιου ή ιδιωτικού έργου με κάποια από τις ιδιότητες εγγραφής του στα ΜΗ.Τ.Ε. Για την εγγραφή και κατάταξη στα ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος, εκδίδεται βεβαίωση με τη μορφή πτυχίου, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη.
14.Η παράλειψη για οποιοδήποτε λόγο εγγραφής στα Μητρώα Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) ή στα Μητρώα Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) ή η παράλειψη επικαιροποίησης των στοιχείων τους , αποτελεί αιτία καταγγελίας εκ μέρους του αναθέτοντος της εκτελούμενης σύμβασης, έκπτωσης από την εκτελούμενη μελέτη, συναφή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία ή έργο, παύσης εργασιών του έργου, μελέτης και συναφούς υπηρεσίας ή λόγο ανάκλησης της ανάθεσης.
15. Το πιστοποιητικό εγγραφής της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 (Α΄147), αντλείται από την αναθέτουσα αρχή, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, προκειμένου για την ανάληψη δημόσιου έργου ή για τη συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής δημόσιου έργου, από το ΜΗ.Τ.Ε.. Το ίδιο ισχύει για την ανάληψη ιδιωτικού έργου από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης ή και υπηρεσίες επίβλεψης ειδικών κτηρίων.
16. Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από τη βεβαίωση εγγραφής στα ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος δεν τίθενται σε αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση, κατά την παράγραφο του 6 άρθρου 83 του Ν.4412/2016 (Α΄147).
17.Για την αποτελεσματικότερη τήρηση, λειτουργία και διαχείριση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος και ειδικότερα για τον έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων που τηρούνται σε αυτά, προβλέπεται η δυνατότητα συλλογής, χρήσης πληροφοριών και δεδομένων μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής των ΜΗ.Τ.Ε. με κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο του νόμου ηλεκτρονική εφαρμογή, ιδίως τα συστήματα των άρθρων 2 και 3, και 4 του παρόντος, το ηλεκτρονικό σύστημα αμοιβών Τ.Ε.Ε., την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249), την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62), το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 (Α 147), τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), καθώς και με τους ασφαλιστικούς φορείς.
18. Οι αναθέτουσες αρχές και φορείς για την εκτέλεση δημοσίων έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών δύνανται να ζητούν από την αρμόδια Δ/νση της Γ.Γ.Υ. κάθε πληροφορία για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας των συμμετεχόντων σε δημοσίους διαγωνισμούς πριν από την ανάθεση του σχετικού έργου.
19.Η τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται στα ηλεκτρονικά μητρώα του παρόντος από τους χρήστες αυτών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν.2472/97 (ΦΕΚ Α’50) και το Ν.3471/2006 (ΦΕΚ Α 1133) και οι χρήστες υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτό.
20.Η εγγραφή και κατάταξη σε κατηγορίες και τάξεις στα Μητρώα του παρόντος γίνεται από τις Επιτροπές Μητρώων. Συγκεκριμένα με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, συγκροτούνται με θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται κατ΄ανώτατο για μία επιπλέον φορά, οι εξής Επιτροπές: α) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, β) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, γ) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, δ) Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων ε) Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Συμβούλων και ζ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Έκαστη Επιτροπή αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος.

21. Με Π.Δ./γμα που εκδίδεται εντός οκτώ μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος με πρόταση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται:

α. οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας και τήρησης των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος,

β. οι κατηγορίες μελετών και έργων και οι τάξεις ανά κατηγορία αυτών για κάθε Μητρώο,
γ. οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται,
δ. η ανά ειδικότητα ελάχιστη στελέχωση επιχείρησης,
ε. οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, αναθεώρησης, ελέγχου, κατάταξης, αναβάθμισης και ακύρωσης πτυχίων, η χρονική ισχύς αυτών, καθώς και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση,
στ. το ειδικότερο περιεχόμενο των βεβαιώσεων και πτυχίων που εκδίδονται επί τη βάση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος,
ζ. οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των διοικητικών πράξεων εγγραφής και κατάταξης σε αυτά, αναθεώρησης και αφαίρεσης πτυχίων, διαγραφής από το Μητρώο, τα αποφαινόμενα όργανα και η σχετική διαδικασία,
η. οι όροι και προϋποθέσεις ανάληψης έργου σε συνάρτηση με το ανεκτέλεστο, το οργανόγραμμα, το χρονικό προγραμματισμό ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν και εγγυώνται τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων και τη κατάλληλη στελέχωση των επιχειρήσεων για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεσή του έργου, καθώς και την πιστοληπτική τους ικανότητα,
θ. η συσχέτιση του ανεκτέλεστου με τη στελέχωση της εταιρίας, ώστε η ανάληψη εκτέλεσης έργου που τυχόν υπερβαίνει το όριο του ανεκτέλεστου, να είναι δυνατή μόνο με επαύξηση της στελέχωσης ή με ανάθεση σε υπεργολάβο.
ι. Τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τον πειθαρχικό έλεγχο των φυσικών προσώπων, των επιχειρήσεων και των στελεχών τους, οι ποινές, καθώς και η σύνθεση και η λειτουργία του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου,
ια. Η ελάχιστη στελέχωση, η οργάνωση και ο εξοπλισμός των συνεργείων εργοταξίου ανά κατηγορία και μέγεθος έργου,
ιβ. ο τρόπος λειτουργίας των ΜΗ.Τ.Ε.,
ιγ. οι αρμόδιες για τη διαχείριση και λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. των παραγράφων 4 και 10 του παρόντος, Διευθύνσεις του Τ.Ε.Ε. και της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αντίστοιχα,
ιδ. οι όροι πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος καθώς και διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών που εισάγονται και τηρούνται σε αυτό υποχρεωτικά.
ιε. Η σύνθεση των επιτροπών, οι αρμοδιότητές τους, και ο τρόπος λειτουργίας τους ορίζεται με το Π.Δ/γμα της επόμενης παραγράφου.
ιστ. Ο χρόνος έναρξης, λειτουργίας και διαλειτουργικότητας των συστημάτων του παρόντος
22. Η ανάπτυξη και κατασκευή του ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 11 του παρόντος δύναται να ανατεθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ., το οποίο θα αναλάβει την υποχρέωση να το παραδώσει έτοιμο προς λειτουργία εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοση του Π.Δ/γματος της προηγούμενης παραγράφου. Με όμοια απόφαση, δύναται να ανατεθεί και στον φορέα της παρ.2 του παρόντος η ανάπτυξη, κατασκευή και παράδοσή του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. έτοιμο προς λειτουργία εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.
23. Το κόστος κατασκευής και παράδοσης σε λειτουργία του ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 10 του παρόντος, καθώς επίσης και το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. της παραγράφου 4 του παρόντος, καλύπτονται με μέριμνα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
24. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω.
25.Η ισχύς του άρθρου άρχεται από την έκδοση του Π.Δ/γματος της παραγράφου 21, οπότε και καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη με αυτό. Μέχρι την έκδοση του, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τα μητρώα.

17 Οκτωβρίου 2016, 14:33 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
  

Ήδη με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει δημιουργηθεί πληροφοριακό σύστημα στο Υπουργείο με τίτλο «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» η δήλωση του οποίου είναι απαραίτητη για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης.

Τα Μητρώα συντελεστών των δημοσίων και ιδιωτικών έργων πρέπει να τηρούνται και να διαχειρίζονται από το Υπουργείο και όχι από το Τ.Ε.Ε. στο οποίο ανατίθεται η διαχείριση έναντι αμοιβής για να λυθεί το πρόβλημα χρηματοδότησής του.


Άρθρο 12 – Ειδικό Σώμα Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων

1.Συνιστάται Ειδικό Σώμα Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων για τη διενέργεια των απαραίτητων κατά την κείμενες διατάξεις επιμετρήσεων δημοσίων έργων, καθώς και την προαιρετική επιμέτρηση ιδιωτικού έργου, εφόσον το επιθυμεί ο αναθέτων.
2.Οι Ειδικοί Επιμετρητές Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων εγγράφονται σε κατάλογο Ειδικού Σώματος Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων που τηρείται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), κατόπιν αδειοδότησής τους, που πραγματοποιείται μετά την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις που διενεργούνται στο Τ.Ε.Ε.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων., μετά από γνώμη του Τ.Ε.Ε., που εκδίδεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα απαραίτητα προσόντα των Ειδικών Επιμετρητών, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν το έργο τους, η διάρκεια των απαραίτητων σεμιναρίων της παραγράφου 2, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησής τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, τα όργανα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών με το έργο τους διατάξεων, η αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.

17 Οκτωβρίου 2016, 14:19 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Με την παρούσα ρύθμιση καταργείται ουσιαστικά η επίβλεψη των έργων από τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες. Ο επιβλέπων και η επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών του έργου δε θα έχουν λόγο ύπαρξης, διότι ουσιαστικά η επιμέτρηση των ποσοτήτων θα γίνεται από ιδιώτη μηχανικό (στην γνωστή λογική ελεγκτής δόμησης, ενεργειακός επιθεωρητής, ελεγκτής βλαβών από φυσικές καταστροφές κ.λ.π.). Δηλαδή πλήρης διάλυσης των δημοσίων δομών και παραχώρηση αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες μηχανικούς, στην προσπάθεια να λυθεί έστω και μερικώς το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας.

Παραγνωρίζεται όμως το γεγονός ότι για να ασκήσει ένας μηχανικός πλέον το επάγγελμα του, θα πρέπει να εγγραφεί σε δεκάδες μητρώα, να δώσει δεκάδες εξετάσεις μετά την κτήση του πτυχίου του (το οποίο πλέον δεν θα επαρκεί για πρόσβαση στο επάγγελμα) και να πληρώνει δεκάδες παράβολα στο Τ.Ε.Ε. κάθε χρόνο ώστε να διατηρεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός του.

 

 

 

Άρθρο 13 – Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης

1.Στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) τηρείται Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης, για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, συστημάτων, προσώπων, υλικών και προϊόντων, που αφορούν στην υλοποίηση τεχνικών έργων.
2.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτωνκαθορίζονται:

α) οι κατηγορίες και οι ειδικότητες των επιστημόνων, τα προσόντα και οι εξεταστικές διαδικασίες, προκειμένου, ανά κατηγορία αντικειμένου πιστοποίησης, να καταρτίζεται το Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης, αναφορικά με τα υλικά, τα προϊόντα, τα συστήματα, τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες και τα πρόσωπα που πιστοποιούν οι διαπιστευμένες εταιρείες πιστοποίησης,

β) ο απαραίτητος για τη διενέργεια ελέγχου, ανά ειδικότητα, αριθμός των Ελεγκτών Πιστοποίησης, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και τις ποσότητες των πιστοποιήσεων μιας εταιρείας,

γ) οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν το έργο των Ελεγκτών Πιστοποίησης, η αμοιβή τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, τα όργανα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών με το έργο τους διατάξεων, καθώς και κάθε ρύθμιση σχετική με το αντικείμενο του ελέγχου.
3.Οι δημόσιοι φορείς που δεν διαθέτουν το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό για την άσκηση ελέγχων του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να διενεργούν τους ελέγχους με επιστήμονες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης.
4. Οι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι δημοσίου που εγγράφονται στο Μητρώο, μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας τους, ή άλλου Δημόσιου φορέα στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους ως στελέχη του δημόσιου φορέα, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν.
5. Με εξαίρεση τους ελεγκτές της παραγράφου 4, οι ελεγκτές που ορίζονται για έλεγχο ή κατόπιν αιτήματος ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων, επιλέγονται με ηλεκτρονική κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, ο τρόπος ενημέρωσης των επιθεωρητών και των εμπλεκομένων, οι ημερομηνίες κλήρωσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια συναφή με τα ανωτέρω.

17 Οκτωβρίου 2016, 14:01 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Στην ίδια λογική της διάλυσης των δημοσίων δομών και παραχώρησης αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες μηχανικούς και της κατακερμάτισης του επαγγέλματος του μηχανικού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου