Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Δημιουργία πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς του Δημόσιου Τομέα

Πύργος  7  Σεπτεμβρίου 2016      

Αριθ. Πρωτ.: 29        

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


ΚΟΙΝ.:
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
email:  info@pomitedy.gr
ΘΕΜΑ:
Δημιουργία πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς του Δημόσιου Τομέα

κ.  Υπουργέ,
Οι μηχανικοί στις δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν αποδομηθεί από την εφαρμογή των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται στη χώρα τα τελευταία χρόνια,  αποτελούν βασικό παράγοντα για την οικονομική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Αυτοί, και όχι μόνο, θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της εξόδου από το οικονομικό τέλμα και στη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης.
Η δημιουργία πόρου 6 ‰ για τους Διπλωματικούς Μηχανικούς του Δημοσίου που θεσπίστηκε με τον Ν.4412/2016, αποτελεί την τμηματική αποκατάσταση της στρεβλωτικής λογικής που είχε αναπτυχθεί με πυλώνα την καθολική απαξίωση των δημοσίων υπαλλήλων και την διάλυση των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών.
Εκκρεμεί από την πλευρά σας η ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών με τις εργοληπτικές ενώσεις και την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. προκειμένου νομοθετικά να δημιουργηθεί αντίστοιχος πόρος και για τους Μηχανικούς Τ.Ε. οι οποίοι αντιστοίχως σχεδιάζουν, μελετούν και επιβλέπουν δημόσια έργα όπως και οι Μηχανικοί Π.Ε., χωρίς καμία διαφοροποίηση ως προς τα μέσα, τις δυνατότητες και τις ευθύνες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και στην ταχύτερη απορρόφηση των διασφαλισμένων κοινοτικών και εθνικών πόρων.
Μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε για τους Διπλωματικούς Μηχανικούς του Δημοσίου και την δημιουργία του αντίστοιχου πόρου δεν αναπτύχθηκαν παράλληλες ή ενιαίες ενέργειες και για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς του Δημοσίου, γεγονός που αυτοδίκαια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εφαρμόζονται επιλεκτικές πολιτικές. Θεωρούμε ότι αποτελεί κατάφορη αδικία για έναν ολόκληρο κλάδο, να εκτιμάται το έργο και η προσφορά μόνο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου, μην αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υπερπροσπάθεια που καταβάλουν οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου.
κ. Υπουργέ,
Θεωρούμε ότι άμεσα πρέπει να  προχωρήσετε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την δημιουργία αντίστοιχου πόρου και για τους Μηχανικούς Τ.Ε. του Δημοσίου. Αποτελεί υποχρέωση σας, την οποία εκπρόθεσμα πρέπει να υλοποιήσετε με στόχο την αποκατάσταση των ισορροπιών και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Τσίπας
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Η Γενική Γραμματέας
Έλενα Περιστεροπούλου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου